Info over innen donateursgelden Dorpsbelangen

Donateursgelden

Jaarlijks worden de donateursgelden in de maand november geïnd.
Voor de mensen die hun donateursgeld via automatische incasso betalen zal dit zo blijven.

Echter voor de mensen die nog contant betalen zal dit gaan veranderen.
Met ingang van 2023 zal de contributie die contant wordt betaald al in januari worden geïnd.

Bij deze willen we de donateurs die nog steeds contant betalen nogmaals ter overweging geven om over te gaan naar betaling via automatische incasso.

Meer weten? Stuur een mail met uw vragen naar dorpsbelangenspijk@hotmail.nl

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Spijk

Dorpsagenda