Dorpsbelangen nieuws april 2020

Feestweek & Jaarmarkt 2020
In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus hebben wij besloten om de feestweek en jaarmarkt dit jaar niet door te laten gaan.

Wij bedanken iedereen die enthousiast heeft meegewerkt aan het programma en hopen dat iedereen volgend jaar weer mee wil doen!

Namens de feestweekcommissie (Jannie Pijper, Sabine van der Ploeg, Gea Reitsema) en
jaarmarktcommissie (Ellen Pijper, Marcel de Haan, Freddy Hoogland, Monique Kats)

Dorpsbudget 2020
Allereerst dank voor alle initiatiefnemers die een aanvraag voor het dorpsbudget hebben ingediend. De commissie is momenteel druk bezig om alle aanvragen te behandelen. Volgende maand zal de commissie hierop terugkomen.

Dorpsbudgetcommissie (Gea Reitsema & Cor Bouma)

VVN
De afgelopen tijd kon u meedoen aan de VVN enquête. Volgende maand kunt u op de site meer hierover lezen.

Dorpsvisie
Ondanks dat er hard gewerkt wordt aan o.a. een online versie van de dorpsvisie “Kiek op Spiek” heeft ook het Coronavirus gezorgd voor enige vertraging.

Wij wensen u de komende tijd veel sterkte en wijsheid toe! Denk om uzelf en uw naasten!

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Spijk
Kitty Wiersema
Monique Kats
Henk Pilon
Jannie Pijper
Gea Reitsema
Hinnie Hofman
Cor Bouma
Freddy Hoogland
Nanco Nanninga

Dorpsagenda