Dorpsbelangen nieuws januari 2023

“Veul Haail en Zeegn in’t neie joar. Gelukkig Nieuwjaar”.

Dat wensen wij, Henk, Jannie, Nina, Joke, Aafke, Hinnie en Nanco, als bestuur van st Dorpsbelangen Spijk jullie allen toe. Dat 2023 moge brengen wat we ervan verwachten. Afgelopen jaar was voor st. Dorpsbelangen Spijk een jaar met veel uitdagingen. Wisselingen in de diverse commissies en het aftreden van bestuursleden Gea, Monique en Cor. (Nogmaals bedankt voor jullie inzet voor een leefbaar Spijk)

En met goede moed stappen we als bestuur zo 2023 binnen. Met de nieuwe bestuursleden Aafke en Joke en de overige bestuursleden zijn de diverse taken herverdeeld, om weer met volle moed mooie zaken voor Spijk geregeld te krijgen. En dat doen we niet alleen. Wij prijzen ons rijk met de hulp van een aantal enthousiaste initiatiefnemers en vrijwilligers die zich samen met ons willen inzetten voor een mooier, groener, vogelrijker en duurzamer Spijk. En niet te vergeten de medewerkers van de gemeente Eemsdelta, die Spijk ook hoog in het vaandel hebben staan.

We hebben afgelopen week € 35000,- mogen binnenhalen uit de krimpgelden. Samen met de initiatiefnemers, de gemeente, Natuurmonumenten en de vele vrijwilligers gaan we in 2023 aan de slag met het vogelproject van Harry de Groot, een vernieuwde wandelroute en een deels verhard pad door het Spieksterbos. En mogelijk ligt er nog meer moois in het verschiet.

Nina en Joke gaan het nieuwe team van dorpsbudget vormen. Binnenkort leest u hierover meer.

Dit jaar ook een nieuwe feestweek, tentfeest, jaarmarkt en na lange tijd een Spiekster Gastendag. De voorbereidingen zijn inmiddels alweer in volle gang. Stichting Oude Groninger Kerken pakt samen met haar ketenpartners het kerkeiland aan, zodat we in 2023 ook het gehele project rondom de Andreaskerk kunnen afsluiten. Natuurlijk komt het eendenhok ook weer terug op zijn vertrouwde plek.

Samen met de gemeente en de enthousiaste belangstellenden zijn we al een heel eind gevorderd in de woningbouwplannen op locatie “de Borgstee, Fiepko Coolman en het weilandje”. Dit jaar hopen we het nog concreter te maken en in de vergunningsfase terecht te komen. Met de zorgverleners wordt gezocht naar een geschikte zorglocatie, om ook in de nabije toekomst medische hulpverlening in Spijk te blijven garanderen.

Wat staat er nog meer op het program? Nieuwe straatverlichting in ‘t Loug, schoonmaken en herstellen van de tunnels en herinrichting Hoofdweg Noord. Veel van voornoemde onderwerpen vindt u terug in een artikel geplaatst op spijk.net.

Al met al, veel te doen in Spijk en veel te organiseren. En dat geldt natuurlijk ook voor de vele overige verenigingen in ons mooie dorp. Samen komen we een heel eind.

Mede namens de overige bestuursleden van st Dorpsbelangen Spijk wens ik jullie allen een spetterend 2023 toe.

Met vriendelijke groet,

Nanco Nanninga
(voorzitter st Dorpsbelangen Spijk)

Dorpsagenda