Projecten Leefbaarheidsfonds Spijk update!

Update!

Dinsdag 31 oktober kregen we als Dorpsbelangen informatie over een ‘pot met geld’ die voor Spijk beschikbaar zou komen. Maandag 6 november deden we een oproep op spijk.net. Woensdag 8 november werd de flyer huis aan huis bezorgd.

En wat er toen gebeurde…overweldigend! Er is massaal gehoor gegeven aan onze oproep om dorpsdromen en ideeën in te sturen. Dit kon tot en met 19 november. Er zijn meer dan 100 ideeën ingestuurd. Een aantal ideeën is ook door meerdere mensen ingestuurd.

Tijdens ons overleg op 14 november hebben we meer uitleg gekregen over het verdere verloop maar ook over de regels en voorwaarden die aan de pot met geld (beschikbaar vanuit Europa) hangen. Uiteraard hebben we ook nog te maken met gemeentebeleid en provinciaal beleid. Naast alle (subsidie)regels speelt ook een afgebakende tijdsperiode waarin zaken aanbesteed/ vergund moeten kunnen worden en gecontracteerd moeten zijn een rol.

Dit betekent dat een aantal ingestuurde ideeën helaas bij voorbaat af valt. Hoe mooi de ideeën soms ook zijn, niet alles past binnen die regels of het tijdsbestek. Deze ideeën blijven echter wel bewaard, juist omdat ze aangeven waar de wensen liggen en mogelijk zijn ze daarmee op een ander moment nog goed bruikbaar. Een aantal ideeën is wellicht niet haalbaar in de eerste periode, maar mogelijk wel in de tweede periode. Tja, we kunnen en mogen van alles willen maar alleen daarmee zijn we er helaas niet.

Vanuit dorpsbelangen en de projectgroep hebben we Antea op veel ideeën een toelichting kunnen gegeven op het gebied van wat de leefbaarheid in Spijk kan verbeteren en hoe ideeën zijn ontstaan. Alle ideeën en toelichtingen, dus ook alles wat na ons overleg op de 14e is binnengekomen, zijn nu gebundeld ingestuurd naar Antea en daar wordt het verder uitgewerkt en getoetst. In het uitgewerkte plan dat door Antea zal worden ingestuurd wordt dan ook rekening gehouden met regels, haalbaarheid, kosten én met de wens achter de ideeën en de ideeën achter de wensen.

De aparte mailbox is nu gesloten voor het insturen van ideeën. Deze zal in een later stadium weer regelmatiger gebruikt gaan worden.
Wanneer er weer nieuws is, dan laten we weer van ons horen.

Joke Arends
Dorpsbelangen/ projectgroep
Projecten Leefbaarheidsfonds Spijk

Dorpsagenda