Oud papier info en planning 2023

Beste dorpsgenoten,

Denkt u er aan de bak met de handvaten naar de weg toe te zetten en op dezelfde verzamelplaats neer te zetten als de huisafvalbakken? De inzameling van het oud papier vindt om de 6 weken plaats.

Namens de O.R. van kindcentrum ‘t Maar alvast bedankt voor uw medewerking.
Anneke Kroeze

Voor 2023 zijn de ophaaldagen (zaterdag) vanaf 8:30 uur tot 12:30:
7 januari
18 februari
1 april
13 mei
24 juni
5 augustus
16 september
28 oktober
9 december

De containers dienen neergezet te worden op de reguliere containerverzamelplaatsen. Dat is de plek waar u normaal gesproken ook uw groene (gft) en/of grijze (huishoudelijk afval) container plaatst.
Voor de oud papier container geldt dat deze geplaatst wordt met het handvat/wielen naar de weg. Zo kunnen de lopers makkelijk de container naar de kraker slepen.

Dorpsagenda