Vogels in Spijk, graag uw reactie

Vogels in Spijk

Graag uw reactie

Er gebeurt al heel wat rond Groen Spijk. Verschillende groepen zijn hier mee bezig. Toch kan er nog wel wat meer. Een kleine twee jaar geleden zijn een groot aantal nestkasten opgehangen in en rond Spijk. Hier hebben de vogels veel gebruik van gemaakt. Een groep vrijwilligers is vaak bezig in het Spijkster bos en ook de Nesweg is/wordt aangepakt. Ik heb nu het idee opgepakt om het verwaarloosde kleiduiventerrein om te toveren in een vogelparadijs. Er wordt nu niets met dit perceel gedaan, het groeit dicht met opslagers en braamstruiken. Dit gebied is naast het Spijkster bos de plek waar de meest verschillende vogels vertoeven.

Naast de vogels die we vaak in onze tuinen zien zijn hier ook veel zeldzamere soorten. De ijsvogel ( sinds een maand weer terug ) is vaak in deze buurt, de Kiekendief heeft hier deze zomer op een steenworp afstand 3 jongen groot gebracht. De Groene Specht en de Sperwer vliegen hier vaak. Ook de Staartmees, Groenling en Goudhaantje zijn hier niet vreemd.

Het is mijn bedoeling dit terrein te ontginnen , bloemenmengsels te zaaien, een drinkplek afgraven (poel met pomp voor fris water) , langs de poel een ijsvogelwand creëren en een vaste vogelkijkhut te bouwen. Dit alles is mogelijk d.m.v. een subsidie van de gemeente. Een voorwaarde is dat er ook draagvlak moet zijn. Nu staat het onderwerp “groen” al vrij hoog in de dorpsvisie maar het zou helpen als veel Spijksters positief op dit idee zouden reageren. Als dit alles dan klaar is kunt u tijdens uw wandeling rustig in de kijkhut genieten van verschillende vogels!
Graag uw reactie sturen naar : vogelsinspijk@ziggo.nl

Harry de Groot

Dorpsagenda