Update project ‘groenstrook Havenweg Nesweg’

Vandaag is er met het verplaatsen van de plattegrond/reclamezuil weer een stap gezet in het plan ‘groenstrook Havenweg/Nesweg’. De plattegrond/reclamezuil is buiten het dorp geplaatst en staat nu tegenover de tunnel aan de Hoofdweg Zuid.

29 Juni hebben we een bijeenkomst gehad voor belangstellenden voor het plan ‘groenstrook Havenweg/Nesweg’. Na een korte introductie kon men een 3D filmpje van de toekomstige groenstrook bekijken. Met zo’n filmpje wordt alles iets duidelijker. Naar aanleiding hiervan werden er vragen gesteld en hopelijk naar tevredenheid beantwoord. Ook werden er nog enkele suggesties gedaan. De input was zeer welkom. We gaan kijken hoe we e.e.a. in het plan kunnen inpassen. Voor belangstellenden die niet op deze avond aanwezig konden zijn, hebben we de 3D preview hier online gezet.

Ook is er deze week een onderhoudsovereenkomst met de gemeente getekend. Groen Spijk gaat een gedeelte van de groenstrook zelf onderhouden. Aangezien we maar met een kleine groep zijn, zoeken we hiervoor nog vrijwilligers. Mocht u het leuk vinden om te helpen dan kunt u zich altijd aanmelden. We komen hier in een later stadium nog op terug.

Voor vragen kunt u terecht bij ‘Groen Spijk’

Contact Groen Spijk
Arnold Stoppels: astoppels1953@hotmail.com
Jan Wiersema: janwiersema@icloud.com
06 20 14 78 31

Verplaatsen van de plattegrond/reclamezuil

Stills

3D Visualisatie

Dorpsagenda