Er gebeurt steeds meer bij de Dubbele Dijk

Er gebeurt steeds meer bij de Dubbele Dijk

Wie over de dijk van het strandje van Bierum naar Nieuwstad fietst, ziet aan de linkerkant de Dubbele Dijk liggen. Wat is het voor dijk en wat gebeurt er allemaal? In dit artikel praten we u graag even bij.

Om de kust te beschermen tegen overstromingen is de dijk tussen Delfzijl en de Eemshaven versterkt. Bij Bierum is daarbij een nieuw soort dijk ontwikkeld: de Dubbele Dijk. Achter de zeedijk is landinwaarts een tweede dijk aangelegd. De twee dijken bieden bescherming tegen het water en tegelijkertijd ruimte voor natuur, landbouw en recreatie.

Tussengebied
Tussen de twee dijken komt een gebied met eb en vloed. Hiervoor wordt in 2022 een duiker in de zeedijk geplaatst. Het slibrijke, zoute water uit de Eems-Dollard kan dan in en uit het tussengebied stromen. Het slib dat met het water mee stroomt, kan er bezinken. Het laag gelegen zuidelijk deel groeit daardoor langzaam mee met de zeespiegelstijging. Er ontstaat een nieuw gebied voor planten en dieren die van brak water houden. In het noordelijk deel is ruimte voor experimenten met zilte landbouw en aquacultuur.

Garnalen en aardappelen
Dit voorjaar zijn de eerste initiatieven gestart. Erik Moesker gaat onderzoeken of het mogelijk is kleine garnalen op te kweken tot extra groot formaat. Aan de proef doen studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein en vissers uit Zoutkamp mee. In juni zijn in het meest noordelijke stuk proefvelden aangelegd voor pootgoedaardappelen, peulvruchten en granen die beter tegen zout water kunnen. Drie onderwijsinstellingen en een aantal bedrijven doen hieraan mee.

Aanleg getijdenduiker
Verder zijn er serieuze plannen voor de teelt van garnalen en zeewier. Deze bedrijven kunnen bij de Dubbele Dijk aan de slag als de getijdenduiker aangelegd is. Op dit moment wordt het voorlopig ontwerp voor de getijdenduiker gemaakt. Na de zomervakantie vindt een informatiebijeenkomst plaats over de aanleg van de duiker. U bent daar van harte welkom. De datum en locatie worden nog bekend gemaakt.

Natuurontwikkeling
De Eems-Dollard is een geliefde plek voor wad- en trekvogels. In het tussengebied van de Dubbele Dijk zien we verschillende vogels, zoals kluten, pijlstaarten en zeldzame kemphanen. Bijzonder is ook de tweekleurige vleermuis die bij de Dubbele Dijk naar voedsel zoekt. Van deze vleermuissoort zijn in Nederland slechts drie kolonies bekend, waarvan één in Spijk en één in Bierum.

Meer informatie
De Dubbele Dijk is een proefproject van de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest. Het maakt deel uit van het programma Eems-Dollard 2050. Kijk op deze website voor meer informatie over de Dubbele Dijk. U kunt ook contact opnemen met Gert Noordhoff, g,j.noordhoff@provinciegroningen.nl, tel. (050) 316 42 82 (noordelijk deel) of Robert Wicker, r.a.wicker@provinciegroningen.nl, tel. (050) 316 44 51 (zuidelijk deel).

Marian van Ark
Provincie Groningen

Foto-bijschriften:

  • Luchtfoto van de Dubbele Dijk bij Bierum (foto Waterschap Noorderzijlvest)
  • Erik Moesker bij de garnalenvijver in aanbouw (foto Erik Slot / provincie Groningen)
  • De eerste zilte pootaardappelen gaan de grond in (foto Erik Slot / provincie Groningen)
  • Dorpsbelangen Spijk en Bierum op bezoek bij de Dubbele Dijk (provincie Groningen)

Dorpsagenda