MFC update herfst 2022

MFC update herfst 2022

10 december Kleine Opening voor Spieksters
De eerste (kleinere) ruimte is al in gebruik! Ook de rest van de afwerking gaat nu snel en we verwachten 10 december ons nieuwe dorpshuis officieel in gebruik te gaan nemen. We willen dan ook kleine opening houden, speciaal voor Spieksters. In het voorjaar, als iedereen is ingewerkt en de zalen langer in gebruik zijn, houden we dan een groter openingsfeest. Iedereen kan dan kennismaken met ons dorpshuis en met de verenigingen die van ons dorpshuis gebruikmaken. Houd je brievenbus, Facebook van het MFC én Spijk.net in de gaten voor meer informatie!

De eerste ruimte is in gebruik!
Wad? Ja, je leest het goed… Zo heet de eerste ruimte die al in gebruik is. ‘t Wad? is een kleine ruimte, die is te vinden middenin het dorpshuis, is in gebruik. De vloer is daar verhoogd, een deur dichtgemaakt, een nieuw plafond aangebracht en de muren zijn allemaal gestukt en gesaust. Voorlopig gebruiken we deze ruimte als mini-multifunctionele ruimte en werken we de andere zalen stuk voor stuk verder af. Het zaaltje is omgedoopt tot Wad?’ en zal straks door en voor de jeugd van Spijk worden ingericht.

Update: ingang, Cereszaal en Wierdezaal (a.k.a. huiskamer)
Het gaat nu hard met de verbouwing. Zo heeft het verenigingsgebouw nieuwe pannen en de ingang is ook nieuw, met een afdak en veel meer glas. Alles is geschilderd, de deuren en kozijnen door de professionele schilder en de rest door vrijwilligers. Momenteel wordt de vloer gelegd in de nieuwe huiskamer, de lampen worden opgehangen en ook de afbeeldingen op de muren worden nu geplaatst. De zalen van het verenigingsgebouw: de Wierdezaal en de Cereszaal zijn beter geïsoleerd en door het nieuwe plafond is de zaal ruimtelijker en lichter.

Deze zomer is de Kwelderzaal geschilderd!
In de Kwelderzaal zijn, door een kleine groep vrijwilligers, de muren onder de balkons schoongemaakt en waar nodig geplamuurd en geschilderd. Inmiddels zijn de vrijwilligers ook begonnen met het opknappen van de balkons zelf. Zodra dat klaar is, kunnen ook de muren boven de balkons opgeknapt worden. Iedereen reuze bedankt!

Nog meer werk dat verzet is…
Naast de vrijwilligers zijn ook een aantal professionele bouwers hard aan het werk geweest. De toiletten zijn geplaatst en betegeld, er zijn spiksplinternieuwe trappen naar de balkons geplaatst. Bijna alle audiovisuele hupmiddelen zijn opgehangen en honderden meters kabel zijn door vrijwilligers aangelegd om die hulpmiddelen te besturen. Tot slot is de keuken klaar! Daar waar vroeger een binnenplaats was, is nu een keuken. Netjes betegeld, strak en functioneel ingericht en alle apparatuur is ook al geplaatst. Wat een mijlpaal is dat!

Groot Openingsfeest in het voorjaar!
Een heus feest mag natuurlijk niet ontbreken als het straks echt af is en ook personeel en vrijwilligers goed de weg weten en ingewerkt zijn. De officiële opening houden we daarom in het voorjaar. Tijdens de grote opening maken we de naam bekend en zullen ook de bar en dansvloer geopend zijn. Houd vooral Facebook, Spijk.net en je brievenbus in de gaten!


Groeten van het MFC-bestuur
Jan den Boer (voorzitter & bouwcommissie)
Johnny Sikkema (penningmeester & activiteitencommissie)
Henk Stinissen (notulist & bouwcommissie)
Klaas Kooistra (secretaris & bouwcommissie)
Mathilde Lievers (stylingcommissie)
Piet Wiersema (bouwcommissie)
Ab Reitsma (styling, communicatie en bouwcommissie)
Kim van Zwol (communicatie)

Dorpsagenda