Theater in de kerk

Theaterproject “Veur Aaltied” in de Andreaskerk in Spijk op 18 juni a.s..
In Maart 2022 wordt, na een grondige opknapbeurt, hier in het hart van Spijk, de Andreaskerk feestelijk heropend. Voor de kerkgemeenschap en Dorpsbelangen een mooie aanleiding om mee te doen aan Veur Aaltied. Een theaterproject waarbij verhalen of historische gebeurtenissen die met de kerk of het dorp te maken hebben het uitgangspunt vormen voor een voorstelling met, voor en door het dorp. (voor meer informatie google veur aaltied)

Een voorstelling die plaats zal vinden in en om de Andreaskerk in het weekend van 18 juni 2022.

Ben Smit is als schrijver en regisseur de persoon die voor en met Spijk aan de slag gaat. Namens de Andreaskerk en Dorpsbelangen Spijk zijn Jan Pijper en Nanco Nanninga de voortrekkers in dit project. Namens Stichting Pandeon/ Veur Aaltied doet Ien Oostindie (voorheen Theater te Water) de productiebegeleiding.

Hoe gaan we dit doen en waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar mannen en vrouwen ( jong en oud, kerkelijk of niet kerkelijk) die het leuk vinden om samen aan deze productie te werken onder de bezielende leiding van Ben Smit.

Ervaring is niet nodig en we hebben ook mensen nodig die hand- en spandiensten kunnen verlenen of die kunnen zingen of over muzikale talenten beschikken.

Als het je leuk lijkt, geef je op om mee te doen neem dan contact op met Jan Pijper, janpijper@hotmail.com of 06-36501684.

Op zaterdag 26 februari 10:00 uur willen we een eerste bijeenkomst organiseren in de Fiepko Coolmanschool . Daar horen jullie meer!

Enne….: Hoort zegt t voort!

Vriendelijke groet namens Veur Aaltied:
Jan Pijper, Nanco Nanninga, Ben Smit en Ien Oostindie

*foto Linda Scheltens

Dorpsagenda