Vervolg en nieuwe NPG projecten in Eemsdelta

Vervolg en nieuwe NPG projecten in Eemsdelta
De gemeente Eemsdelta stelt uit de beschikbare financiële middelen van Nationaal Programma Groningen (NPG) 15 miljoen beschikbaar voor vervolgprojecten. Ook wil de gemeente een aantal nieuwe projecten starten die vooral gericht zijn op recreatie- en kunst- en cultuurontwikkeling in de gemeente. De gemeente Eemsdelta heeft op dit moment ruim 60 projecten die een financiële bijdrage ontvangen van het Nationaal Programma Groningen.

Annalies Usmany-Dallinga: “Samen met onze inwoners investeren we dankzij Nationaal Programma Groningen in een betere toekomst voor onze gemeente. We hebben een breed scala aan projecten. Van sommigen zijn de positieve effecten direct zichtbaar voor onze inwoners; aanraakbaar en dichtbij. Andere projecten richten zich op de langere termijn. Het is een mooie mix aan projecten gericht op een aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. En dat is wat NPG moet doen; een nieuw perspectief mogelijk maken op plekken die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van de gaswinning.”

Lopende NPG-projecten krijgen een vervolg
Rond kansen voor de jeugd en het onderwijs kiest de gemeente voor een vervolg op de projecten Tijd voor Toekomst, Jong goud en ook voor de Campus Eemsdelta Groningen. Ook volgt een nieuwe stap in de ontwikkeling van de centrumgebieden van Middelstum, Loppersum, Appingedam en Delfzijl. En krijgen diverse kleinere haventerreinen binnen de gemeente een impuls. Het project rond de toekomstige ontwikkeling van de locatie Eelwerd krijgt extra geld om de ijsbaan te kunnen verplaatsen.

Budget voor dorps- en wijkinitiatieven
Naast een vervolg op lopende NPG-projecten, reserveert de gemeente geld voor dorps- en wijkinitiatieven. Hiervoor stelt de gemeente de komende jaren € 750.000,- per jaar beschikbaar. De middelen zijn bedoeld om plannen uit dorpen en wijken door cofinanciering een duwtje in de rug te kunnen geven. Het brengt de mogelijkheden van ons lokale programma NPG rechtstreeks in onze dorpen en wijken. Daarnaast komt geld beschikbaar voor het project Entree Termunten en Termunterzijl en de binnensportaccommodatie in Spijk.

Nieuwe projecten kunst en cultuur
Tenslotte komt er geld beschikbaar voor nieuwe initiatieven op gebied van kunst, cultuur en recreatie. Belangrijk voor onze inwoners en voor de bezoekers van het gebied en de gemeente. Bijvoorbeeld projecten over de rijkdom van De Ploeg en de Amsterdamse school en de herbestemming van een barak uit de Tweede Wereldoorlog en het project Mijn Thuis Mijn Verhaal.

Vier doelen van Eemsdelta
De gemeenteraad van Eemsdelta stelde in juni 2o20 het Lokaal programma NPG Eemsdelta vast. Dit programma bundelt de projecten en visies voor NPG van de drie voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Eemsdelta stelde vier doelen vast die de rode draad vormen voor NPG in de nieuwe gemeente:

  • Leefbare dorpen en wijken.
  • Sterke centrumkernen.
  • Zelf- en samenredzame bewoners.
  • Een aantrekkelijk landschap en de openbare ruimte op orde.

Besluitvorming
De gemeenteraad van Eemsdelta neemt binnenkort een besluit over de projectvoorstellen. Daarna worden de voorstellen in maart en juli van dit jaar ingediend bij het bestuur van NPG. Na beoordeling en goedkeuring kan de uitvoering later dit jaar starten.

Gemeente Eemsdelta

*foto: Dennis de Groot

Dorpsagenda