Vernieling bij Winkelhuis Spijk

125 jaar overleefde de hooiwagen die het pand Nije Riep moest versieren. Nije Riep betekent nieuwe oogst en daarom heeft de stichting geïnvesteerd in dit prachtige symbool van weleer. Helaas werd 1 maand Spijk de kar fataal. Tijdens oud en nieuw vergaten onverlaten de onvervangbare waarde van deze hooiwagen. Stichting Winkelhuis Spijk verzoekt de dader(s) zich te melden. Er is aangifte gedaan bij de politie van vernieling. Dat geldt ook voor de verlichting van de Kerstboom. Tevens zoekt de stichting naar iemand die de hooiwagen kan herstellen en dus het oude ambacht beheerst. Tips graag naar de politie 0900-8844 of naar bestuur@nijeriep.nl

Ron Mulder
namens het bestuur van Winkelhuis Spijk

Dorpsagenda