Mededeling over de vetcontainer

In januari is helaas de container voor plastic flesjes weggehaald bij het MFC. Het geld van de opbrengst van de plastic flesjes kwam ten bate van CBS. Nu staan er nog 2 vetcontainers waar u uw afgedankte frituurvet in kan deponeren. Het geld van deze opbrengst komt ten bate van het PKN Spijk-Losdorp Jeugdwerk. Nu worden in de vetcontainer regelmatig lege plastic flesjes gegooid, dat is zeker niet de bedoeling. Lege plastic flesjes of andere soorten plastic kunt u gewoon in uw eigen grijze container deponeren. Wij zijn blij met uw afgedankte frituurvet, maar willen u verzoeken hier geen lege flesjes en/of andere soorten plastic meer in te gooien.

Bij voorbaat vriendelijk dank,

Marleen Kooistra
namens Jeugdwerk PKN Spijk-Losdorp

Dorpsagenda