Sloop De Borgstee Spijk

Sloop voormalige gebouw Borgstee in Spijk
Op maandag 25 oktober start Bork Sloopwerken met de sloop van de voormalige Borgstee aan de Nesweg 19 in Spijk. Het terrein is tijdens de sloop afgezet met bouwhekken. Borg Sloopwerken start eerst met het verwijderen van het asbest in het gebouw. Daarna gaan ze het gebouw strippen. Hierbij kijken ze ook naar wat er is her te gebruiken. Denk hierbij aan de dakpannen en dakhout. Daarna wordt de rest van het gebouw verwijderd met een kraan. Op het terrein rondom het gebouw is voldoende ruimte om deze sloopwerkzaamheden uit te kunnen voeren.

Route bouwverkeer
Het bouwverkeer rijdt via de N33 naar de Egd-Weg en dan via de Zwarteweg over de Hoofdweg-Zuid naar de Nesweg. Het bouwverkeer neemt ook dezelfde route terug.

Werktijden en planning
De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op werkdagen van 7.00 uur tot maximaal 17.00 uur. Volgens planning zal de sloop drie tot vier weken duren en dus uiterlijk 22 november klaar zijn.

Overlast beperken
Helaas is het niet altijd mogelijk om sloopwerkzaamheden uit te voeren zonder overlast, maar er wordt geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken.

Toekomst locatie
Samen met Dorpsbelangen Spijk zal de gemeente verder werken aan de herontwikkeling van deze locatie.

Gemeente Eemsdelta
Lianne Buter

Dorpsagenda