Nieuws van voetbalvereniging Poolster

Contributie-inning
In de maand augustus krijgt u een factuur van de voetbalvereniging voor de inning van de contributie, aangaande het seizoen 2021-2022. Het bestuur wil in de toekomst (vanaf seizoen 2022-2023) graag de contributie via een automatische incasso innen. Dit zal in de eerstvolgende ALV besproken worden. Sommige leden die ook een (intensieve) vrijwilligersfunctie bij de club hebben, zijn gewend om minder contributie te betalen. Het bestuur heeft besloten om dit nu anders te regelen. Alle leden betalen de vastgestelde contributie, ook als je een vrijwilligersfunctie uitoefent. In de eerstvolgende ALV wordt besproken welke vrijwilligers een bepaalde vergoeding krijgen. Er wordt dus niets meer met contributiegelden verrekend. Op deze manier zijn de financiën voor ons veel overzichtelijker.

Contributieachterstanden
De laatste maanden heeft een financiële commissie zich o.a. bezig gehouden met de contributieachterstanden. Indien u volgens ons nog een achterstand heeft, wordt u in de maand augustus/september gebeld, om dit met u te bespreken.

Nieuwbouw
Ook tijdens de vakantie zitten we niet stil en zijn we achter de schermen ook o.a. druk bezig met de nieuwbouw. De tekeningen zijn klaar en we hopen dat we deze in september met u kunnen delen. We kunnen u al wel vertellen dat het niet weer 2 losse gebouwen worden, maar dat het één gebouw wordt. De kantine, kleedkamers en het gymgebouw komen dus aan elkaar vast. Tijdens de bouw hopen we nog gebruik te kunnen maken van de kleedkamers en een gedeelte van de kantine. Dit wordt nu verder onderzocht.

Ideeën-button
De afgelopen maanden hebben we veel gesprekken gehad met commissies, leden, trainers, leiders, vrijwilligers. We krijgen van hen veel ideeën waar we heel blij mee zijn. Heeft u ook een idee, dan kunt u natuurlijk één van de bestuursleden aanspreken, maar vanaf heden hebben we ook een ideeën-button op de website staan. Die kunt u ook gebruiken om ideeën met ons te delen.

Jeugd
De voorlopige indeling van de jeugd is al met ouders/kinderen gedeeld. Binnenkort worden de trainingstijden kenbaar gemaakt en kunt u zien door wie uw zoon/dochter getraind wordt. Ook maken we dan kenbaar wie de leiders van het team zijn. We kunnen dit helaas op dit moment nog niet delen, maar zodra alles rond is, hoort u van ons. De eerste training voor de jeugd is op maandag 23 augustus.

Eerste training A- en B-selectie en overige senioren
Op zaterdag 7 augustus begint de A- en B- selectie weer te trainen. Vanaf 10.00 uur staan de mannen weer op het veld. U bent natuurlijk van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
De overige senioren beginnen een aantal weken later. Indeling en trainingstijden worden binnenkort bekend gemaakt.

Vrijwilligerstaken
We zijn dringend op zoek naar mensen die achter de bar willen staan. U kunt ervoor kiezen om op zaterdagochtend (ongeveer van 08.00-12.00 uur), zaterdagmiddag (ongeveer van 12.00-17.00 uur) of einde zaterdagmiddag/begin avond (ongeveer 17.00-19.30 uur) achter de bar te staan. U heeft dan ongeveer 1x in de 4 á 5 weken bardienst. Dat ligt eraan hoeveel mensen zich aanmelden. We gaan het liefst voor eens in de 5 á 6 weken. Geeft u zich op?? Dat kunt u doen via: secretaris@vvpoolster.nl Mocht u nog vragen hebben, ook dan kunt u via de mail contact opnemen.
Tevens zijn we nog op zoek naar mensen die de kantine eens in de 4 á 5 weken willen schoonmaken op maandag. Ook hiervoor kunt u zich opgeven via de mail: secretaris@vvpoolster.nl
Nogmaals: we zijn dringend op zoek. Geeft u zich a.u.b. daarom vandaag nog op, zodat de roosters gemaakt kunnen worden.

AVG
Aan het begin van het seizoen vragen we alle leden om een toestemmingsverklaring in te vullen. Op dit formulier kunt u bijvoorbeeld aangeven of we foto`s van u mogen delen op social media. De toestemmingsverklaring voor jeugdleden moet door ouders/verzorgers worden ingevuld.

Wijzigingen doorgeven
Bent u nét verhuisd of gaat u verhuizen? Denkt u er dan a.u.b. aan om ook uw adreswijziging door te geven. Wilt u a.u.b. ook een nieuw telefoonnummer of nieuw mailadres doorgeven aan de secretaris: secretaris@vvpoolster.nl Op deze manier houden we de administratie up to date!

Met vriendelijke groet,
Peter van Kooten

Dorpsagenda