Spieksters Veur Elkoar stopt activiteiten

De werkgroep Spieksters Veur Elkoar heeft besloten haar activiteiten per heden te stoppen. De afgelopen jaren zijn de aanvragen minder dan minimaal geweest. Ook de Coronapandemie maakte daarop geen verschil.

We ervaren dit beslist niet als negatief. We kunnen concluderen dat de onderlinge contacten in ons dorp dusdanig goed zijn, dat hulpvragen door buren, vrienden en familie worden opgelost.

We bedanken de grote groep vrijwilligers die steeds paraat heeft gestaan.

Namens de werkgroep
Piet-Jan Schalk

Dorpsagenda