Gemeente Eemsdelta zoekt een nieuwe burgemeester

Gemeente Eemsdelta is op zoek naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad vraagt inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen om mee te denken.
Via eemsdelta.nl/onzenieuweburgemeester kan iedereen een vragenlijst invullen. Alle inwoners krijgen op deze manier de kans om aan te geven welke eigenschappen zij belangrijk vinden en op welke thema’s de burgemeester zich moet richten. Deze inbreng wordt door de gemeenteraad gebruikt voor het maken van een profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Profielschets
Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester. Samen met de commissaris van de Koning is de gemeenteraad nu de procedure gestart. De raad maakt eerst een profielschets waarin de eigenschappen van de burgemeester komen. De vertrouwenscommissie met daarin alle fractievoorzitters en twee adviseurs vanuit het college bereidt dit voor. De commissie vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk Eemsdeltanaren aangeven wat zij verwachten van hun burgemeester, zodat ze een profiel kunnen maken voor een burgemeester die écht past bij de gemeente Eemsdelta.

Vragenlijst
Er zijn verschillende manieren om mee te denken. Zo wordt de lijst digitaal aangeboden op de website www.eemsdelta.nl/onzenieuweburgemeester. Papieren vragenlijsten zijn beschikbaar op een aantal stembu-reaus op 15 t/m 17 maart. De vragenlijst komt op 24 maart in de Eemsbode en kan zonder postzegel naar een antwoordnummer worden gestuurd. De vragenlijst kan tot maandag 12 april worden ingevuld.

Vervolg
De profielschets wordt nog voor de zomer vastgesteld door de gemeenteraad en aangeboden aan de commis-saris van de Koning. Daarna wordt de vacature voor burgemeester opengesteld.

Gemeente Eemsdelta

Dorpsagenda