Snoeiwerkzaamheden Spieksterbos

In de loop van september zijn de vrijwilligers weer begonnen met de snoeiwerkzaamheden in het bos. Geleidelijk proberen wij meer ruimte te maken voor toegang tot het bos. Dit is gedeeltelijk weer gelukt. Helaas hebben wij slechts twee keer de werkzaamheden kunnen uitvoeren. De tweede corona golf kwam in het land en om besmettingen te voorkomen zijn wij dus (tijdelijk) gestopt.

Motivatie vrijwilligers.
Dit verschilt per persoon. Het houdt ons van de straat, het is gezellig, we zijn in beweging, samen zijn we sterk(er), etc. Er zijn heel veel redenen om vrijwilliger te zijn. Belangrijkste denk ik is: Actief oud is goud.
Wanneer u zich nu geroepen voelt om te helpen in de natuur bent u altijd welkom. U kunt zich aanmelden, en wanneer wij beginnen, hoort u dat. De bedoeling is om het bos te onderhouden en hier tijdens en na de werkzaamheden samen van te kunnen genieten.

Materiaal
Wij hebben ook weer materiaal gekocht. Dit is mede mogelijk gemaakt door het dorpsbudget en een bijdrage van Bewoners Aan Zet.

Bankje
Onze dorpsgenoot Harry de Groot heeft ook een verzoek ingediend. Met zijn bijdrage is een bank gekocht en inmiddels geplaatst in het bos.

Natuurmonumenten
Wij zijn ook regelmatig in contact met Natuurmonumenten, om de paden het gehele jaar toegankelijk te maken, helaas gaat dit wat anders dan wij gehoopt en gedacht hadden. Wij blijven echter volhouden.

Arnold Stoppels

Dorpsagenda