Wandelen door het Spieksterbos

Afgelopen dinsdagmorgen zijn de vrijwilligers bezig geweest met het afronden van de snoeiwerkzaamheden in het Spieksterbos. Inmiddels zijn alle paden weer redelijk goed begaanbaar. Op een paar plaatsen is de grond nog wat drassig. In de groep zijn er een aantal ideeën om dit aan te pakken. Wellicht dat er in het dorp bewoners zijn die, uit hoofde van hun functie, hier meer verstand van hebben. U wordt dus hierbij uitgenodigd om een wandeling door het Spieksterbos te maken. Dit is o.a. ook een reden dat er geen foto’s geplaatst zijn. Graag horen wij dan van u (astoppels1953@hotmail.com).

Hierbij wil ik ook nog alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet van de afgelopen periode.

Binnenkort is er een overleg met Natuurmonumenten. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn hoort u van ons.

Groen Spijk/Natuurmonumenten
Arnold Stoppels

Dorpsagenda