Nieuwsbrief oktober (2) 2020 Huisartspraktijk J. Cijsouw

De coronacrisis accentueert het belang van juiste gegevens en veilig gebruik van (zorg)ICT!

Gegevens, digitale inzage en communicatie met de praktijk
Binnenkort kunt u beveiligde digitale toegang krijgen tot patiënten-service-onderdelen van ons huisarts informatiesysteem: online vragen stellen, herhaalmedicatie bestellen, afspraken maken en u kunt de hoofdzaken van uw dossier inzien.
Voor een werkende en veilige communicatie moeten daarbij zowel uw actuele mobiele telefoonnummer als uw voorkeursemailadres bij ons bekend zijn.
Om de persoonlijke toegangscode te activeren, moet u met ons een afspraak maken. Zie het klantenportaal https://www.digitalezorggids.nl/product/cgm-life-eservices zie ook het landelijk project ‘OPEN’.

Gegevensuitwisseling van behandelend artsen en apothekers via het LSP
Ook via het Landelijk SchakelPunt is digitale uitwisseling van uw belangrijkste gezondheidsgegevens tussen huisarts, apotheek, doktersdienst en de eerste hulp van ziekenhuizen mogelijk en voor u in te zien -mits u daarvoor toestemming hebt gegeven en dat ook geregistreerd is. Zie: LSP: https://www.volgjezorg.nl/het-lsp

Updaten van belangrijke gegevens bij de huisarts en de apotheek
Uw gegevens in ons huisarts- apotheeksysteem over aandoeningen, diagnoses, behandelingen, medicatie en controles zijn een belangrijke basis voor goede zorgverlening. Als er bij u of uw naasten of zorgverleners vragen/ twijfels zijn over de juistheid, volledigheid of wenselijkheid ervan, adviseren wij u een afspraak met ons te maken.

Griep- pneumococcenvaccin
Landelijk is er een sterk toegenomen vaccinatiewens en, daardoor, een tekort aan vaccins. Voor 2020 kan dit niet meer aangevuld worden. Praktijken konden maximaal 115% bestellen van de in 2019 toegediende vaccins. Bijbestellen voor een volgende ronde is pas mogelijk wanneer alle praktijken hun eerste vaccinatieronde gehouden hebben (begin december). Waarschijnlijk is er voor een deel van de vastgestelde doelgroepen geen vaccin meer beschikbaar.
Om de meest kwetsbare mensen in ieder geval te kunnen vaccineren hebben wij onze patiënten ingedeeld in urgentiegroepen. Daarop gaan wij gefaseerd uitnodigen: eerst groep A, later B, dan C.
Wij vaccineren alleen bij meegebrachte en ingevulde uitnodiging en op het tijdstip dat op de brief staat.
Onze eerste vaccinatieronde is gepland op 9 november. Afhankelijk van het beschikbare aantal vaccins volgen andere datums/ opties.
Zie:
https://www.thuisarts.nl/griep
https://www.rivm.nl/griep-griepprik
https://www.thuisarts.nl/prik-tegen-pneumokokken
https://www.rivm.nl/pneumokokkeumokokkenprik-ouderen-najaar-2020

Huisartspraktijk J. Cijsouw
Hoofdweg Zuid 9
9909 BA Spijk
telefoon: 0596-59 12 02
email: huisartsspijk@ezorg.nl
www.huisartsspijk.nl

Dorpsagenda