Dorpsbelangen nieuws juli 2020

Springkussen huren?
Dorpsbelangen beschikt over een groot  en een klein springkussen. Deze zijn destijds door het Loket Leefbaarheid gerealiseerd. Mocht u deze willen huren dan is dit mogelijk. Ze zijn te vervoeren inclusief aanhangwagen. Wij vragen een borg van €25,-  en daarnaast kunt u een vrijwillige bijdrage doen. Voor meer vragen kunt u ons mailen.

Dorpsvisie
Zoals u wellicht al heeft gelezen op de site hebben Cor & Nanco namens Dorpsbelangen Spijk op maandag 6 juli onze dorpsvisie “Kiek op Spiek” mogen overhandigen aan wethouder Jan Menninga. Samen met de inwoners zijn belangrijke thema’s zoals wonen, recreëren, groen, de openbare ruimte, voorzieningen, jongeren, openbaar vervoer, de ondernemers en het verkeer opgenomen in deze visie. Diverse thema’s die de komende tijd aan bod zullen komen. Natuurlijk kunnen wij niet alle thema’s meteen oppakken en gaat dit ons als bestuur ook niet alleen lukken. Gelukkig hebben al diverse mensen aangegeven zich te willen aansluiten bij een thema. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee! Na de vakantie zullen wij met deze mensen contact opnemen. Heeft u ook zin om u hard te maken voor een bepaald thema, dan kunt u contact met ons opnemen. Samen proberen we het verschil te maken en Spijk weer op de kaart te zetten! Binnenkort is een digitale versie van de dorpsvisie  op www.spijk.net te vinden.

Groen Spijk
Een delegatie van Groen Spijk was maandag 6 juli ook in het gemeentehuis te vinden om samen met de gemeente de onderhoudsovereenkomst te tekenen. Als bestuur zijn wij trots op deze groep vrijwilligers die geweldige plannen hebben met o.a. het gebied Havenweg/Nesweg. Meer informatie over de plannen kunt u vinden op www.spijk.net

Dorpsbudget
Binnenkort hier meer over.

Bestuur
Op 1 juli heeft Kitty Wiersema haar functie neergelegd als voorzitter.  Wij danken haar voor haar inzet en hopen op korte termijn weer nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande bestuursleden.

Marktplaats Spijk
Zaterdag 15 augustus organiseren wij voor de 2e keer Marktplaats Spijk. Al meer dan 20 aanmeldingen zijn hiervoor binnen gekomen. Heeft u ook zin om vanaf uw oprit diverse artikelen te verkopen? Meldt u dan aan via dorpsbelangenspijk@hotmail.nl

Burendag
Burendag wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd en is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Dit jaar is dit op 26 september 2020. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Voor meer informatie kijk op www.burendag.nl

Wij wensen  u allen een fijne zomervakantie toe en zien u graag in volle gezondheid (terug) in Spijk!

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Spijk

Vacant            voorzitter
Monique Kats      secretaris            dorpsbelangenspijk@hotmail.nl
Henk Pilon        penningmeester
Jannie Pijper     bestuurslid
Vacant            bestuurslid
Gea Reitsema      bestuurslid
Cor Bouma         bestuurslid
Hinnie Hofman     bestuurslid
Nanco Nanninga    bestuurslid