Introductie afvalvoorzieningen vertraagd

Gemeente Delfzijl houdt vast aan afval scheiden ambities tijdens coronacrisis
De gemeente Delfzijl zit volop in de voorbereiding om de ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) doelstellingen te halen. Delfzijl wil een gemeente zijn die minder afval produceert, dus haar afval beter scheidt en restproducten hergebruikt of gaat recyclen. De productie van restafval was 165 kg per persoon per jaar, dit moet volgens de VANG-doelstelling 100 kg per persoon zijn.

Zoeken naar juiste momenten, vormen en middelen
Wethouder Jan Menninga: “Om de VANG-doelstellingen te halen, sluiten we zoveel mogelijk aan bij de wensen van onze inwoners. Immers, we kunnen het niet alleen. In verband met de coronacrisis is het ‘Samen met onze inwoners’ daadwerkelijk vorm geven, vooral een zoeken naar de juiste momenten, vormen en middelen. Hierdoor schuift de
planning voor het uitzetten van voorzieningen die de afvalinzameling verbeteren op in de tijd.”

Introductie afvalvoorzieningen
De introductie van de BEST-tas die in april gepland stond, is nu door de huidige omstandigheden rond de zomer. Met deze tas krijgen inwoners de mogelijkheid om boeken, (kleine) elektrische apparaten, speelgoed en textiel in te zamelen en aan te bieden.
Het plaatsen van GFT-containers bij hoogbouw en de uitreiking van het gratis gerecycled GFT-keukenemmertje zijn voorzieningen die hierop volgen. Begin november worden de grijze en groene containers bij de laagbouw vervangen. De huidige grijze container krijgt dan een nieuw leven als papier container.

Samen halen we alles eruit
Naast het samenwerken met inwoners start de gemeente met afvalverwerker Omrin de campagne: ‘Van Afval Naar Grondstof – Samen halen we alles eruit’. Zodat inwoners weten wanneer de invoering van de voorzieningen plaatsvindt en dat zij voor, tijdens en na de invoering ervan voldoende informatie hebben over de juiste manier van afval scheiden.

Gemeente Delfzijl

*Foto:ANP

Dorpsagenda