Jaarvergadering Oranjevereniging

Hierbij nodigen we alle leden van Oranjevereniging Spijk uit voor het bijwonen van de algemene jaarvergadering.

Wanneer               : Vrijdag 21 februari
Tijd                        : 20:00
Locatie                  : Steunstee te Spijk

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken/mededelingen
  3. Notulen jaarvergadering 2019
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Jaarverslag penningmeester
  6. Verslag kascommissie
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Bestuur Oranjevereniging Spijk

Dorpsagenda