Dorpsbudget 2020

Dorpsbudget 2020

Aanvragen
Ook dit jaar krijgen we van de gemeente weer een budget voor het dorp. Er kunnen dus weer ideeën ingediend worden voor het dorpsbudget 2020. Er is ongeveer € 6800,- te verdelen en daar willen we als dorp ook zeker weer gebruik van maken. We vragen een ieder die een idee heeft dit in te dienen vóór 1 mei 2020 . U kunt uw idee mailen naar dorpsbudgetspijk@gmail.com Wij zien uw idee inclusief begroting (kosten) graag tegemoet. Wij hopen natuurlijk weer op vele ideeën. Voor de voorwaarden verwijzen wij u door naar www.delfzijl.nl

Het streven is, als commissie dorpsbudget, een keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor de inwoners van Spijk. Dit om alle ingediende ideeën te bespreken en met elkaar af te spreken waar het geld aan besteed gaat worden. Nu is er in 6 jaar tijd 2 keer een succesvolle bijeenkomst geweest, waarvan 1 keer het ideeëncafé” Ideeriek Spiek”. De rest van de ingediende ideeën door de jaren heen bleef binnen het beschikbare budget. In overleg met gebiedsregisseur Edwin Broekman konden deze ideeën gerealiseerd worden. Het idee achter de bijeenkomst is echter, dat niet alleen wij beslissen waar het geld aan besteed wordt, maar dat we dat samen met u (de inwoners van Spijk) doen. Het is immers een budget voor het dorp en iedereen kan een idee aandragen en iedereen, ook zonder idee, mag meebeslissen.

Nieuwe commissie dorpsbudget
Vanaf 2014 hebben wij (Kitty en Linda) het dorpsbudget beheerd. We hebben het met plezier gedaan, alhoewel het niet helemaal heeft opgeleverd wat we voor ogen hadden. Na 6 jaar vinden we het dan ook tijd om te stoppen. Cor en Gea van Stichting Dorpsbelangen Spijk nemen het van ons over. Voortaan kunt u bij hun terecht voor het indienen van uw ideeën en eventuele vragen. Via deze site houden zij u op de hoogte. Wij wensen Cor en Gea veel succes.

Dorpsbudget 2019
Zoals gebruikelijk vertellen wij u waar het dorpsbudget van het voorgaande jaar aan besteed is. De tennisvereniging kan aan de slag met een hogedrukreiniger en steunstee en soos konden weer een mooi reisje maken. Er was een toiletjuffrouw en een zweefmolen aanwezig op de jaarmarkt, Priegeldörp kreeg 2 koelkasten, de beweegtuin een tekstbord en de dodenherdenking kon weer plaatsvinden. Groen Spijk kreeg geld voor snoeimaterialen en de webhosting voor www.spijk.net is ook weer geregeld. Er wordt nog een bankje gerealiseerd aan de Boterweg, hier zouden wij zorg voor dragen, maar dit is er helaas bij ingeschoten. Cor en Gea zijn bereid dit op te pakken, waarvoor dank.

Ex commissie dorpsbudget
Kitty en Linda

Dorpsagenda