Nieuwsbrief november 2019 Huisartspraktijk J. Cijsouw

Tweede ronde: Griepvaccinatie
De voorraad griepvaccinaties wordt aangevuld op 09-12-2019. U kunt een afspraak maken wanneer u de griepprik wilt halen. Als het lastig is om tijdens de openingstijden van de praktijk te komen, bieden we de gelegenheid om op dinsdag 10 december tussen 17.00 tot 18.00 uur
de prik te halen. Wilt u van te voren even doorgeven aan de assistente dat u komt en hoe laat (ongeveer)? Dit hoeft anders nooit, maar we hebben een beperkte hoeveelheid vaccins. We willen voorkomen dat u voor niets komt.

Scholing huisarts
Op donderdag 28 en vrijdag 29 november is dokter Cijsouw wegens scholing afwezig. De apotheek is open en de praktijkassistentes (Alie en/ of Liesbeth) zijn aanwezig. Als u dringend een huisarts nodig heeft, belt u dokter Addink: 0596-581282. Op donderdagmiddag is zij alleen in Middelstum, dus niet in ’t Zandt. U moet dan naar Middelstum voor een afspraak. U belt het nummer van ’t Zandt.

Ondersteuning Jeugd en Gezin (OJG)
Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin komt een medewerker op vrijdagmiddag 1 x in de twee weken spreekuur houden voor jeugd- zorg- zaken. De eerste keer is op vrijdag 06-12-2019. De eerste afspraak wordt via onze balie-assistente gemaakt. De vervolgafspraken regelt u zelf met haar. Ze doet dit al enige jaren in Wagenborgen en Woldendorp en voorziet daar in een behoefte van zowel jeugd en ouders, als het huisartsenteam.

Doen of Laten?
De beste zorg is soms: MINDER zorg. Sommige onderzoeken en behandelingen zijn minder zinvol of zelfs nadeliger dan we denken. ‘Denkt‘ en doet of ‘laat’ u mee?
https://www.nfu.nl/programma/doen-of-laten-terugdringen-van-onnodige-zorg/programma
https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/campagne-verstandig-kiezen

Dorpsagenda