Sluisje Vierburenpolder wordt herplaatst

Op 22 juli hebben wij als bewoners, bouwers, beheerders en andere waterschappers het schetsontwerp van de herplaatsing en renovatie van uitwateringssluis Vierburenpolder besproken. Met jullie input is het ontwerp aangescherpt en het resultaat vind je hieronder. Met dit ontwerp maakt leerbouwen.nl hun bouwopdracht compleet en vragen we de benodigde vergunningen aan. De planning is dat de sluis in het voorjaar van 2020 klaar is en de doorlooptijd is ongeveer 6 maanden.

Silvia Mosterd
Omgevingsmanager Waterschap Noorderzijlvest
Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

*Iemi Brondsema en Jan D. Pijper zijn in actie gekomen (samen met Jan Buitenwerf van Waterschap Noorderzijlvest) om het sluisje te ontmantelen en weer terug te bouwen bij de Spijkster pompen.

Dorpsagenda