Spoorlijn Roodeschool – Eemshaven

Afgelopen maandag werd in Hotel de Ekamper een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de spoorlijn Roodeschool-Eemshaven. Een virtuele toer van het nieuwe traject en de nieuwe stations was zeer indrukwekkend. Hieronder vindt u de plannen.
Piet-Jan Schalk

De provincie Groningen wil de trein van Groningen naar Roodeschool in de toekomst een aantal keren per dag laten doorrijden naar de Eemshaven. In de Eemshaven moet de nieuwe trein aansluiten op de boot naar Borkum. Om de trein door te kunnen laten rijden moet het bestaande spoor worden verlengd en komen er twee nieuwe stations. Het station van Roodeschool wordt verplaatst en in de Eemshaven komt een nieuw station.

Nieuwe stations
Het is de bedoeling dat de trein van Roodeschool drie tot vier keer per dag gaat doorrijden naar de Eemshaven, drie keer in het laagseizoen en vier keer in het hoogseizoen. Dit gebeurt binnen de bestaande dienstregeling. Met de extra trein wordt de Eemshaven per spoor ontsloten voor het personenvervoer. Voor de verbinding moet 3 kilometer nieuw spoor worden aangelegd. Daarnaast wordt ongeveer 4,3 kilometer bestaand goederenspoor aangepast. Ook is het nodig dat de beveiliging van het spoor aangepast wordt. Verder krijgt het station van Roodeschool een nieuwe locatie aan de Hooilandseweg. Het is de bedoeling dat de trein vanaf 2017 doorrijdt naar de Eemshaven.

Trein in de Eemshaven
Doel
Met het doortrekken van het spoor komt de Eemshaven verder op de kaart te staan. Ook het Waddeneiland Borkum wordt met de personentrein ontsloten, zowel voor toeristen als eilandbewoners. Dit moet het toerisme naar Borkum en van Borkum richting Groningen bevorderen.

Planning
Momenteel wordt er gewerkt aan het verder in beeld brengen van alle mogelijke ontwerpdetails. Er zullen keuzes worden gemaakt welke route het tracé precies zal volgen. In oktober 2014 zullen Gedeputeerde Staten namens de provincie Groningen en de bestuurders van alle betrokken partijen besluiten of het project verder door kan gaan. Hierna wordt het definitieve tracé uitgewerkt en in maart 2015 zullen Provinciale Staten een beslissing nemen of het project wel of niet wordt uitgevoerd.

Financiering
Het doorrijden van de trein naar de Eemshaven wordt gerealiseerd door: het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Groningen, AG EMS, ProRail, Arriva, Groningen Seaports, gemeente Eemsmond, Regio Groningen Assen, Stadt Borkum , Landkreis Leer, EDR/Land Niedersachsen en de Kamer van Koophandel Noord.

Dorpsagenda