Nieuwsbrief Kindcentrum Spijk maart 2019

Nieuwsbrief Kindcentrum Spijk Maart 2019

Inleiding
De gemeente Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Hierdoor is in de toekomst opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat, duurzaamheid en een toekomstbestendige omgeving voor kinderen.

De gemeente Delfzijl is samen met de basisscholen OBS Fiepko Coolman en CBS de Borgstee, Kids2b en Biblionet Groningen gestart met de ontwikkeling van een nieuw kindcentrum op het sportpark in Spijk. In deze nieuwsbrief leest u meer over de laatste stand van zaken.

Planning
De globale planning is als volgt:
Bouwteam – april-mei 2019
Informatie bijeenkomst – mei 2019
Start bouw
– Bouwplaatsinrichting – juni 2019
– Start bouw Oplevering – juli 2019
Oplevering – juni 2020

Lesveranda
Dit ontwerp is via een aanbesteding in de markt gezet. Hieruit is een aannemer en een installateur geselecteerd. Met deze partijen wordt in het bouwteam samengewerkt, om tot een plan voor de uitvoering te komen. Geselecteerd voor het bouwteam zijn de volgende bedrijven:
– Hendriks Bouwmij – Bouwkundig aannemer. – Homij Installatietechnisch – Installateur.
Pas na succesvol afsluiten van het bouwteam worden deze organisaties definitief gecontracteerd.

Kappen van bomen
Er is gestart met de eerste voorbereidingen voor de bouw door de bouwplaats vrij te maken van bomen. Voor het kappen van de bomen is een kapvergunning aangevraagd. Via Spijk.net, de Gemeenteberichten in de huis-aan-huiskrant Eemsbode en delfzijl.nl hebben we gecommuniceerd over het kappen van de bomen.

Sportzaal en accommodatie V.V. Poolster
Eerder is het college van de gemeente Delfzijl en de NAM overeengekomen om naast het bouwen van een nieuw kindcentrum, ook een nieuwe sportzaal te bouwen op het terrein van sportpark Oldencate in combinatie met een accommodatie voor v.v. Poolster. De sportvoorziening is enerzijds bedoeld voor het bewegingsonderwijs van de kinderen van het nieuwe kindcentrum, maar ook als nieuwe plek voor v.v. Poolster.

Nieuwe sportzaal
De gemeenteraad heeft op 20 december 2018 €125.000,00 beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen van de nieuwe sportzaal op Sportpark Oldencate in Spijk en de vernieuwing van de kleedruimte en de kantinevoorziening van v.v. Poolster. Inmiddels is een projectgroep gestart met daarin vertegenwoordigers van het nieuwe kindcentrum en voetbalvereniging Poolster. Hiervoor is ICS adviseurs als projectleider ingeschakeld.

Planning
De verwachting is dat het plan voor de nieuwe sportzaal en de vernieuwing van de kleedruimte en de kantinevoorzieningen in de loop van 2019 gereed is. Zodra er meer bekend is, komt er een informatieavond voor de inwoners van Spijk.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over kind- centrum Spijk? Mail dan naar projectleider Gosé Posthumus.

Gemeente Delfzijl

Dorpsagenda