Nieuws van het molenteam Ceres Spijk

NIEUWS VAN HET MOLENTEAM ‘CERES” SPIJK.

We gaan weer draaien
Met ingang van aanstaande zaterdag 16 maart is de molen geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Iedereen is welkom om de molen te bekijken. De koffie staat uiteraard klaar.

Onderhoud aan kaar en schuddebak
Op 9 maart heeft molendeskundige Hans Titulaar de kaar en de schuddebak aangepast en verbeterd. De kaar is de verzamelbak van graan van waaruit het loopt in de schuddebak. Deze bak schudt heen en weer en zorgt er voor dat het graan gedoseerd wordt ingevoerd op de maalstenen. Dit levert een regelmatig maalproces op wat een positieve invloed heeft op de kwaliteit van het meel. Het werkt nu weer perfect.

Programma 2019
Het 1e halfjaar van 2019 zijn wij op onderstaande data geopend voor bezoekers:

• 16 maart
• 30 maart
• 13 april
• 27 april Koningsdag
• 11 mei
Nationale Molendag. Bij onze koren- en pelmolen zie je hoe het graan tussen de molenstenen wordt gemalen. Deze dag zijn nagenoeg alle molens geopend. Kijk ook eens bij een poldermolen hoe met het scheprad of de vijzel het water omhoog gemalen of gepompt wordt. Dit gebeurt o.a. bij de poldermolen “De Goliath” in de Eemshaven.

• 25 mei
Spijkster jaarmarkt. Naast alle gezelligheid op de jaarmarkt is vanzelfsprekend de molen ook geopend.

• 8 juni 2019
Groninger Molenweekend. Deze dag zijn nagenoeg alle Groninger molens voor publiek geopend.

• 22 juni
• 6 juli

Reservering en Facebook
Het is mogelijk om voor groepen een afspraak te maken buiten de openingstijden om.  Reservering:  tel.nr: 0596-592060 of mail:  thjpastoor@ziggo.nl.
We hebben ook een Facebookpagina: Molen Ceres Spijk

Namens het molenteam,
Thomas Pastoor.

*foto’s Jan Doeke Pijper

Dorpsagenda