Spijk krijgt nieuw kindcentrum

Donderdag 28 september bespreekt de gemeenteraad van Delfzijl het voorstel van het college van B&W voor het nieuwe kindcentrum in Spijk. Het nieuwe kindcentrum biedt onderdak aan openbare basisschool Fiepko Coolman, christelijke basisschool De Borgstee, de peuteropvang en de bibliotheek. Het gebouw wordt gerealiseerd op een gedeelte van een voetbalveld van v.v. Poolster op sportpark Oldencate. Volgens wethouder Jan Menninga is dit het 2de nieuwbouwproject van het Scholenplan Delfzijl. “Dit nieuwe aardbevingsbestendige kindcentrum draagt bij aan toekomstbestendig onderwijs in Spijk en een duurzame omgeving voor kinderen. Door flexibel te bouwen, kunnen we, als dat nodig mocht zijn, ruimtes in de toekomst ook voor andere doeleinden inzetten. Zo houden we rekening met mogelijke afname van leerlingen.” V.v. Poolster staat een deel van een voetbalveld af aan de gemeente. Dat is mogelijk, omdat de vereniging sinds dit jaar gebruik maakt van een kunstgrasveld. “Op deze wijze realiseren wij in Spijk een prachtige locatie waar onderwijs en sport elkaar gemakkelijk kunnen vinden en er mooie samenwerkingen kunnen ontstaan,” aldus Menninga. Naar verwachting wordt in juni 2018 gestart met de bouw en kunnen de kinderen vanaf augustus 2019 naar het nieuwe kindcentrum.

Verkeers- en omgevingscommissie
De uitwerking van het plan bespreekt de gemeente niet alleen met de schoolbesturen, de peuteropvang en de bibliotheek, maar ook met de omwonenden. “We willen het gebouw zo goed mogelijk inpassen in het sportpark,” stelt wethouder Menninga, “Daarbij hoort ook het in goede banen leiden van het verkeer van en naar het nieuwe kindcentrum. Daarom stellen we een verkeers- en omgevingscommissie in om hierover samen met omwonenden na te denken. Na een positief besluit van de gemeenteraad, lichten we op 17 oktober het plan verder toe in een bewonersbijeenkomst met Dorpsbelang Spijk.”

Scholenplan Delfzijl
Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang is samengebracht. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief onderwijs klimaat, duurzaamheid en een toekomstbestendige omgeving voor kinderen.

Gemeente Delfzijl

Dorpsagenda