Gezellige nieuwjaarsreceptie Spijk 2019

Namens stichting Dorpsbelangen wensen wij u een gezond en gelukkig 2019, hier in ons mooie dorp.

2018 was een jaar waarin Dorpsbelangen een nieuw bestuur heeft gekregen. We willen graag de oud bestuursleden bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. Ook willen wij alle vrijwilligers en organisaties bedanken die het afgelopen jaar hebben geholpen bij activiteiten in ons dorp. Zoals de feestweek, Koningsdag, Priegeldörp en Sinterklaas. En niet te vergeten het Oudejaarsfeest dat in de kantine van Poolster mocht plaatsvinden en de oliebollenactie. We zijn erg blij dat CBS de oliebollen traditie heeft weten voort te zetten. Intern hebben zij de bezetting rond weten te krijgen en dat is tegenwoordig niet makkelijk.

2019 Wordt een belangrijk jaar voor ons dorp. Het wordt het jaar van de verbinding. Ons dorp bestaat uit vele actieve mensen die zich volop inzetten voor activiteiten en projecten in ons dorp. Ik noem er een paar: MFC, Spieksters veur Elkoar, Groen Spijk, sportvoorzieningen bij Poolster, Winkelhuis Spijk. En natuurlijk de Beweegtuin. Stuk voor stuk waardevolle projecten die ons dorp leefbaar en plezieriger maken.

Wat we nodig hebben is verbinding. Als Dorpsbelangen merken we dat in ons dorp samenwerken soms moeizaam gaat. We lijken op eilandjes te zitten en niet bereid bruggen te bouwen. Vertrouwen in elkaar, openstaan voor verandering, samen de schouders eronder in het belang van Spijk als geheel. Dat is wat we moeten willen. U kunt zich altijd opgeven als vrijwilliger via de email: dorpsbelangenspijk@hotmail.nl . U hoeft niet direct in een bestuur of commissie te stappen, maar als we u eens een enkele keer kunnen benaderen voor diverse werkzaamheden zouden we daar al heel blij mee zijn.

Een van de zaken die we als DB dit jaar starten is de ontwikkeling van een dorpsvisie. Die wordt niet gemaakt door Dorpsbelangen. Die wordt gemaakt door iedereen in het dorp. Het geeft ons als dorp de kans invloed uit te oefenen op wat er in en met ons dorp gebeurt. Het geeft richting aan plannen en besluiten van de gemeente Delfzijl en de provincie Groningen. Laten we deze kans met elkaar oppakken!

Tot slot wil ik u wijzen op de bijeenkomst “Spijk in beweging” waar de Beweegtuin centraal staat en ook een aantal ander projecten worden gepresenteerd. Zorg dat u erbij bent 17 januari, inloop 19.30, start programma 20.00 uur.

Namens Dorpsbelangen Spijk
Kitty Wiersema, voorzitter

Foto’s (mobiel) Linda Scheltens. Een kleine impressie van de gezellige avond met Gré Parelmoer.

Dorpsagenda