In gesprek met Spijkster ondernemers

Dorpsvisie Kiek op Spiek: in gesprek met Spiekster ondernemers

Op 28 mei en 4 juni zijn we in gesprek geweest met 14 ondernemers om vanuit ondernemersperspectief te kijken naar Spijk. Wat is kansrijk, waar liggen ontwikkelmogelijkheden en welke behoeften hebben ondernemers ten aanzien van het dorp. De gesprekken die we hebben gehad vonden plaats bij 2 ondernemers die als gastheer optraden, te weten Willem de Weert en Klaas ter Veer.

Een kleine selectie van de punten die zijn benoemd tijdens beide gesprekken:

  • Inrichting en goed benutten van bedrijventerrein Tjariet: zorg voor goede zichtbaarheid van de bedrijven op deze locatie.
  • Zorg ervoor dat je mensen langer in je dorp laat verblijven en creëer mogelijkheden om iets te eten of te drinken voor fietsers en wandelaars.
  • Meer woningen voor starters en ouderen zorgen ervoor dat ook deze groepen hier kunnen blijven wonen waardoor het dorp ook echt levendig blijft.

De afgelopen tijd hebben we met verschillende groepen Spijksters om tafel gezeten om van gedachten te wisselen over de toekomst en de mogelijkheden van het dorp. Ook op de Jaarmarkt hebben we heel veel mensen mogen spreken, die ook veel informatie hebben achtergelaten. We realiseren ons goed dat dit maar een beperkte afspiegeling is van alle inwoners. Daarom gaan we binnenkort op Spijk.net een vragenlijst plaatsen, waarin dezelfde vragen staan die we ook tijdens de huiskamergesprekken hebben gesteld. Op die manier heeft iedereen die zijn of haar mening zou willen delen de mogelijkheid om dit te doen. Zodra deze klaar is, delen we dit in een apart bericht.

Edwin Broekman en Jolanda Dijkhuis
Procesbegeleiders Dorpsvisie Kiek op Spiek