Dorpsbelangen nieuws december 2018

Dorpsvisie
Eén van de punten die hoog op het lijstje staat van het bestuur is het realiseren van een dorpsvisie. In kaart brengen wat er speelt in het dorp. Wat zijn de sterkte punten & zwakke punten van ons dorp? Hoe zorgen we er met elkaar voor dat Spijk zal (blijven) bloeien en nooit zal vergaan? Om dit plan uit te werken zijn wij in gesprek met iemand die bekent is op dit terrein.

Donateursgeld 2018
Afgelopen maand zijn wij bij u aan de deur geweest voor het ophalen van het jaarlijkse donateursgeld. Mocht u onverhoopt niet thuis geweest zijn, dan heeft u wellicht een brief van ons mogen ontvangen om het bedrag alsnog te voldoen. Heeft u ons gemachtigd dan zal het verschuldigde bedrag dit jaar nog geïncasseerd worden.

Sinterklaas
Wat werden de kinderen weer verwend door de vele pieten! De speurtocht was een groot succes. De kinderen konden bij terugkomst de oplossing delen met de Sint en tevens was daar nog genoeg ruimte om voor de beste man een lied te zingen of om met de Sint en zijn pieten op de foto te gaan. Bij deze willen wij alle vrijwilligers bedanken voor het organiseren van deze gezellige dag!

Sterkvrijwilligerswerk
Dit jaar is er een nieuwe werkgroep genaamd Sterkvrijwilligerswerk ontstaan. Deze bestaat uit een jonge groep mensen van diverse verenigingen/clubs. Vrijwilligers zijn moeilijk te vinden! Tijdens het samenzijn van deze werkgroep wordt dit onderwerp besproken en gekeken hoe houdt je je vrijwilligers en hoe krijg je nieuwe vrijwilligers bij je vereniging/club.

Kerst 2018
Ook dit jaar staan de kerstbomen weer in ’t Loug en op de Kamp.
Mooi om naast deze bomen ook elders in Spijk diverse kerstbomen en vele andere kerstverlichting te zien branden!

Oliebollenverkoop
Vorig jaar werd voor de laatste keer door St. Dorpsbelangen Spijk de oliebollenverkoop in ’t Loug gehouden. Tijdens het dorpsagenda-overleg van afgelopen september is dit met de aanwezigen besproken en tevens gekeken naar een alternatief. Hier opvolgend heeft Muziekvereniging CBS aangegeven graag de oliebollenverkoop over te willen nemen. Voor meer informatie of het bestellen van oliebollen, klik dan hier.

Oud & Nieuw
Commissie Oud & Nieuw zal voor alle inwoners van Spijk en alle andere omliggende dorpen een nieuwjaarsfeest organiseren op 1 januari 2019 vanaf 0.30 uur in de kantine van VV Poolster. U bent van allen harte welkom!

Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 5 januari 2019 organiseren Stichting Dorpsbelangen Spijk en VV Poolster een nieuwjaarsreceptie. Wij nodigen u graag uit om hierbij aanwezig te zijn en samen het glas te hebben! Kom gezellig samen om te genieten van o.a. een optreden van Gre Parelmoer onder het genot van een hapje en drankje. Inloop 20.00 uur. Aanvang 20.30 uur, locatie MFC Spijk Nesweg 1.

Bestuursvergaderingen
1e donderdag van de maand, aanvang 19.30 uur
Heeft u iets te vragen of te melden, dan kunt u spreektijd aanvragen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij onze secretaris.

Nieuwjaarsgroet
Voor het jaar 2018 was dit het laatste nieuws. Wij hopen u net als de afgelopen maanden zo goed mogelijk te blijven informeren over lopende of komende zaken die betrekking hebben op ons dorp. Mocht u echter met vragen o.i.d. zitten, schroom niet om ons hiernaar te verstaan. U kunt ons altijd mailen of aanspreken voor het één of ander. Rest ons voor nu u een hele fijne kerst en een gezond en gelukkig 2019 toe te wensen!

Kitty Wiersema voorzitter
Monique Kats secretaris dorpsbelangenspijk@hotmail.nl
Jannie Pijper bestuurslid
Freddy Hoogland bestuurslid
Gea Reitsema bestuurslid
Cor Bouma bestuurslid

Dorpsagenda