Onderhoud tunnelbakken N33 Spijk

Al vanaf 2015 hebben diverse besturen van st. Dorpsbelangen Spijk zich ingezet voor goed onderhouden tunnelbakken onder de N33 op en rond Spijk.Tot op heden zijn we daar nog steeds niet in geslaagd. Maar het huidige bestuur heeft zich nog steeds niet gewonnen gegeven en er lijkt eindelijk licht aan het einde van de tunnel. De afgelopen twee jaar zijn we veelvuldig met de gemeente Eemsdelta in gesprek geweest. Het probleem zat hem echter meer bij Rijkswaterstaat in de uitvoering en onderhoud. Hier heeft de gemeente steeds op moeten wachten i.v.m. ruitbreuken en andere technische ongemakken. Op 15 november 2022 hebben we als bestuur nogmaals met klem verzocht de tunnelbakken te reinigen, de gaten in de wegen te herstellen, overige lekkages te dichten en de verlichting weer op orde te brengen. Een aantal raadsleden van de gemeente waren inmiddels ook geïnformeerd over de slechte staat van onderhoud. Hieronder volgt het antwoord van de gemeente Eemsdelta.

“Op 15 november heeft u een melding gedaan over de staat van de tunnelbakken in de N33 rondom Spijk. Graag stel ik u op de hoogte van de plannen voor het onderhoud van deze tunnels.

De tunnels zijn eigendom van Rijkswaterstaat. Er is afgesproken met de gemeente dat die ook een aantal taken uitvoert in het onderhouden van de tunnels.

De taken van de gemeente zijn vooral gericht op het schoonhouden van de tunnels (vegen en de wanden schoon houden). De verlichting is onderdeel van de taken van Rijkswaterstaat. Deze verlichting is nu op veel plekken kapot en brandt niet. Hier zal Rijkswaterstaat ook iets aan moeten doen voordat de gemeente de tunnelwanden kan schoonmaken.

Het onderhoud van het asfalt ligt ook bij de gemeente, maar omdat de tunnels op de meeste plekken lekken is dat onderhoud aan het asfalt ook niet mogelijk. Het waterdicht maken van de tunnels moet Rijkswaterstaat verzorgen.

Afgelopen week is er contact geweest met Rijkswaterstaat en die zijn nu bezig met een onderzoek hoe ze de tunnels weer waterdicht kunnen krijgen. Ook gaan ze naar de verlichting kijken. Daarna zal de gemeente haar deel van het onderhoud gaan uitvoeren. Wij hopen, dat we dit in 2023 allemaal kunnen uitvoeren zodat de tunnels er weer goed en veilig bij liggen.”

Inmiddels is er afgelopen vrijdag ook telefonisch contact met de gemeente geweest en uit het gesprek met de betrokken ambtenaar hebben wij als bestuur er nu het volste vertrouwen in dat de werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd. Ik weet dat ik dit twee jaar geleden ook al eens heb geschreven, maar de seinen staan naar mijn idee nu allemaal op groen.

Met vriendelijke groet,

Nanco Nanninga

*Foto: Linda Scheltens (dec. 2022)

Dorpsagenda