Kerstdiner “De Eetkamer” in Steunstee

De Eetkamer!! In de Steunstee.

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het Kerstdiner op dinsdag de 11e december a.s. om 12.00 uur tot en met ?????

We hebben gekozen voor een heerlijk menu en dat maar voor € 8,00 incl. een drankje!!!

Opgave bij de volgende adressen:

Ria van Kooten     592169
Gerry Wagteveld   591510
Pie Pijper         591934

We halen u heel graag op, maar geef dat wel even door!

Dit mag u niet missen!!!!

Pie Pijper