Informatieavond over de dijkverbetering op 17 juli

Informatieavond over de dijkverbetering op 17 juli
Op dinsdag 17 juli 2018 organiseert Ommelanderdiek samen met waterschap Noorderzijlvest een informatieavond over de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl. Tijdens deze avond worden de ontwerpen van de nieuwe dijk buiten de bebouwde kom van Delfzijl gepresenteerd. Ook worden de werkzaamheden in dit gebied toegelicht. Daarnaast is de provincie Groningen aanwezig om de stand van zaken rondom de inrichting van de Dubbele Dijk toe te lichten.

De informatieavond vindt plaats bij restaurant Eemshaven, Schafferweg 29 in Losdorp. De inloop is vanaf 19.30 uur en het programma start om 20.00 uur. Tijdens het programma is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. U bent van harte welkom!

Blijf op de hoogte
Wilt u updates van het werk aan de dijk? Volg ons op Facebook Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl of schrijf u in op de nieuwsbrief van de dijkverbetering, dat kan hier.

Silvia Mosterd
Waterschap Noorderzijlvest

Dorpsagenda