Gemeente werkt mee aan omgevingsvergunning beweegtuin Spijk

De gemeente Delfzijl werkt mee aan een omgevingsvergunning voor een beweegtuin in Spijk.

Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. De beweegtuin is een idee van een inwoner van Spijk, die dit presenteerde tijdens een ideeënbijeenkomst in het dorp. Een aantal enthousiaste inwoners van Spijk verenigde zich vervolgens in de Werkgroep Beweegtuin Spijk en werkte het idee uit tot een concreet plan. De beweegtuin kan rekenen op veel bijval en enthousiasme van inwoners van Spijk.

Locatie bij de ijsbaan
Een beweegtuin is een parkje, ingericht met allerlei laagdrempelige fitnesstoestellen. De beweegtuin komt bij de ijsbaan, in de groenstrook tussen de Zwarteweg en de Hogelandsterweg. Zo is een combinatie mogelijk met het gebruik van het ijsbaanterrein en de kantine. Het verenigingsgebouw van de IJsvereniging is te gebruiken voor zowel bepaalde oefeningen als voor sociale contacten. Het terrein van de ijsbaan leent zich, nadat het vorig jaar is geëgaliseerd en het opnieuw is ingezaaid, prima voor (sport) evenementen. Het park rondom Spijk is zeer geschikt voor een trim- en loopgroep en voor buitenschoolse activiteiten, waarbij een combinatie kan worden gemaakt met de beweegtuin.

Financiering en onderhoud
De werkgroep regelt zelf de financiering van de beweegtuin, waarvoor diverse subsidieverstrekkers benaderd worden. Ook het beheer en onderhoud ligt bij de werkgroep. De toestellen die in de beweegtuin komen, moeten uiteraard veilig zijn en worden daarom periodiek gekeurd.

Beweegtuin past in gemeentelijk gezondheidsbeleid
Het initiatief voor de beweegtuin sluit aan bij een aantal thema’s uit het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Meer bewegen voorkomt chronische ziekten en vermindert overgewicht en obesitas. Doordat inwoners samen buiten bewegen voorkomt een beweegtuin eenzaamheid. Het bevordert daarnaast het actief meedoen in de samenleving. Wethouder Rijzebol is daarom enthousiast over dit initiatief. “Een beweegtuin is een nieuwe manier om mensen in beweging te krijgen. Je ziet op veel plaatsen de trend dat mensen graag in de buitenlucht actief willen zijn. De beweegtuin in Spijk wordt een laagdrempelige voorziening voor alle inwoners van Spijk. Dit initiatief wordt breed gedragen door de inwoners van Spijk. Ook daarom ondersteunen we dit graag.”

Gemeente Delfzijl

Dorpsagenda