Leefbaarheid in Spijk verder onder druk?

Nadat de RABO-bank een aantal jaren geleden fysiek haar vestiging in Spijk sloot heeft dezelfde bank onlangs de stekker uit de geldautomaat bij COOP-Buist getrokken. De heer Pladet van de RABO-Bank had te kennen gegeven dat de geldautomaat voor de bank niet rendabel was en daarom is verwijderd.

COOP-Buist geeft aan dat ze nog zelf geprobeerd heeft de voorziening te behouden door een geldautomaat met eigen middelen te vullen. Hiervoor is echter een grote constante stroom aan fysiek geld noodzakelijk. Doordat klanten in de winkel steeds vaker pinnen is het echter moeilijk om de geldautomaat goed gevuld te houden.

Korte –en lange termijn oplossing
COOP-Buist geeft aan dat er voor de korte termijn, zolang de kassa het toelaat, tot € 200,- bij de kassa kan worden opgenomen.
Daarnaast is COOP-Buist op dit moment nog met verschillende andere banken in onderhandeling om een structurele oplossing te vinden.

Dorpsagenda