Geldautomaat bij COOP-Buist (update)

Op verzoek van de Rabobank in Delfzijl heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de hr. Pladdet van de Rabobank en een vertegenwoordiger van de St. Dorpsbelangen en tevens twee geïnteresseerde inwoners.
Aanleiding voor dit gesprek was het verdwijnen van de betaalautomaat bij de Supermarkt COOP-Buist.

Uit onderzoek van de Rabobank is gebleken dat 44% van de gebruikers Rabobank klanten zijn en 40% SNS klanten. De overige klanten 16% zijn van andere banken.

Uit het gesprek is gebleken dat de Rabobank bereid is de automaat weer te plaatsen en daar jaarlijks 50% van de kosten ( 8.500,– euro) aan mee te betalen. Wij zullen een verzoek indienen bij de SNS bank om ook een bijdrage te gaan leveren. Immers het zijn 40% SNS klanten die ook gebruik maken van deze geldautomaat. Inmiddels is er een verkennend gesprek met de SNS bank geweest.

Van de verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

St. Dorpsbelangen Spijk.

Dorpsagenda