Wierde Spijk is zo’n 2600 jaar oud

De afgelopen weken is men druk bezig met het aanleggen van een persleiding vanuit ‘t Maar naar de kerkgracht. Dit mag tegenwoordig niet meer plaatsvinden zonder dat er iemand van een archeologische dienst bij aanwezig is. De heer de Roller van ingenieursbureau MUG onderzocht door middel van grondboringen de diverse grondlagen op het hoogste punt van de wierde. De illustratie geeft weer hoe de wierde Spijk in verschillende grondlagen is opgebouwd. Enkele wetenswaardigheden uit het onderzoek van de heer de Roller:

Het wegdek van ‘t Loug bevindt zich op zo’n 3 meter boven NAP terwijl aan de onderkant van de Spaarbankweg zich op zo’n 1m18 boven NAP bevindt.
De bout boven de plaat op de kerk bevindt zich op 4m996 boven NAP
De wierde is aan de noordkant hoger dan de zuidkant terwijl de kwelderlaag aan die kant kleiner is
De wierde is inderdaad zo’n 600 jaar voor Christus ontstaan (hiervóór was er geen werkelijk bewijs)

Daarnaast vond hij vorige week scherven van een zogenaamde zwarte kogelpot uit de late middeleeuwen (ca. 1500) en ook enkele scherven van recenter geglazuurd aardewerk.

Jan G. Hazeveld

Dorpsagenda