Brandbult bij Tjariet

De afgelopen en deze week in Spijk en in het gemeentehuis de laatste horden genomen voor het Vreugdevuur Spijk, georganiseerd door de jeugd. Vorige week gesprek gehad met de direct betrokkenen, deze week nog met het gemeentelijk “Oud&Nieuw-overleg”. Het wordt deze keer toch nog een keer de Tjariet. De allerlaatste keer. Begin volgend jaar weer met de jeugd om de tafel om tijdig een goed alternatief te bedenken voor volgend jaar en bespreken wat ze nodig hebben aan begeleiding of ondersteuning en het uiteindelijk helemaal zelf te kunnen.

Bron: gebiedsregie Facebook

Dorpsagenda