Uitreiking NIVI diploma’s AED

Op zaterdag 10 oktober zijn een aantal diploma’s uitgereikt aan vrijwilligers, actief op sportpark Oldencate in Spijk, die deel hebben genomen aan de herhalingscursus reanimatie in combinatie met hartmassage en de AED.
NIVI Appingedam, hèt opleidingsinstituut in Nederland als het om veiligheid gaat, heeft deze groep hierbij fysiek en financieel
ondersteund. Een groot gebaar daar hiermee meer personen hulp kunnen bieden wanneer nodig.

Leden van de Spijkster tennis-, schutters- en voetbalvereniging zijn wederom getraind voor iets wat geen van allen ooit hoopt te moeten gebruiken. Maar mocht dit wel het geval zijn, is de basis voor eerste hulp gelegd.
Op de foto een aantal van de gediplomeerden.


Andre van Gennip