EHBO vereniging Afd. Bierum neemt officieel nieuwe reanimatie pop in gebruik

Op dinsdag avond 6 maart was het dan zover. Tijdens de reanimatie herhalingen werd de nieuwe reanimatiepop in gebruik genomen. In aanwezigheid van de bestuursleden Dhr. Kamminga en Dhr. Dijkstra van de Stichting Steun Gezondheidszorg Bierum werd er geoefend op het reanimeren met 2 personen en een nieuwe AED trainer. AED staat voor: Automatische Externe Defibrillator. De EHBO vereniging was al enkele jaren aan het sparen om de aanschaf van een nieuwe reanimatiepop mogelijk te maken. De oude pop, Rescue Anne genaamd, was al enkele jaren aan vervanging toe. Zij begon steeds meer te protesteren tijdens de oefeningen. Tevens voldeed ze niet meer aan de nieuwste richtlijnen en technieken en was daarnaast duur in het onderhoud. Door een gift van de stichting was het onverwachts mogelijk om eerder dan gepland, een nieuwe pop, Ambu man genaamd, aan te schaffen. Tevens kon er een officiële AED trainer worden aangeschaft. Hierdoor kan de echte AED inzet gereed blijven. De Stichting Steun Gezondheidszorg Bierum welke enkele jaren geleden ook al eens een bijdrage aan de EHBO vereniging heeft gedaan voor de aanschaf van een echte AED, is voornemens om zichzelf op te heffen. Stichting Steun gezondheidszorg Bierum komt voort uit het oude Groene Kruis welke was gevestigd in Bierum. De stichting had tot doel om de nog aanwezige financiële middelen te beheren en hiermee initiatieven binnen de voormalig gemeente Bierum, financieel te ondersteunen. Het is de bedoeling dat de stichting de nog aanwezige gelden uitkeert aan de dorpsbelangen van de voormalig gemeente Bierum. Tijdens de oefening werd echter door Dhr. Kamminga nog een toezegging gedaan van een gift van 1000 euro voor de EHBO vereniging. Door deze gift is de EHBO vereniging ook nog in staat andere oude materialen te vervangen. Als wens werd door de leden uitgesproken om een goede brancard aan te schaffen.
Langs deze weg wil het bestuur namens alle leden en alle mensen die de hulp van onze EHBO-ers ontvangen Stichting Steun Gezondheidszorg Bierum bedanken voor deze gulle gift.

De EHBO vereniging afd. Bierum biedt hulp bij evenementen binnen de voormalige gemeente Bierum en ook regelmatig daarbuiten. Daarnaast zijn al onze leden opgeleid om een AED te bedienen en bezitten zij kennis en vaardigheden om hulp te bieden tijdens calamiteiten en kleine huishoudelijke ongelukjes. Daarnaast worden er in 2012 ook een deel van de leden opgeleid om hulp te verlenen aan kinderen. Om dit alles mogelijk te maken en om de vereniging te kunnen laten bestaan zijn er naast financiële middelen ook leden nodig. Het ledenbestand bestaand nu uit ca 35 leden. Bij voldoende aanmeldingen wordt de mogelijkheid onderzocht om een opleiding te starten. Een opleiding bestaat uit 10 lessen en jaarlijks dient men 8 herhalingslessen te volgen. Dit alles wordt in het najaar gegeven in het Neije Riep in Spijk.
Heeft u ook interesse om een opleiding te volgen of bent u nieuwsgierig wat EHBO voor u kan inhouden, dan kunt u informatie verkrijgen bij een van de bestuursleden. Voor de contactgegevens kunt u terecht op spijk.net.Ook vind u hier de informatie om een verzoek voor hulp verlening te doen.

Robert Ytsma