Nieuwjaarsvisite 3 januari

“BEGIN HET JAAR GOED: SPIJK ONTMOET”

Vele dorpsgenoten ontmoetten elkaar op zaterdag 3 januari in een ongedwongen sfeer, wensten elkaar het beste en toosten op het nieuwe jaar. Mooi dat dat kan in ons dorp, goed voor de saamhorigheid. Door elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten, los van allerlei clubjes, leer je elkaar als dorpsbewoners een beetje kennen of beter kennen , ontstaan er vaak leuke gesprekken, worden plannen gemaakt en dat is precies wat we beogen met een nieuwjaarsbijeenkomst.
En met wat bubbels in het glas komen de tongen ook echt los.

Denk positief, doe positief , knal je dromen de wereld in !

We waren erg blij met de inzet van de leden van de jeugdsoos. Zij verzorgden de drankjes, en mochten de opbrengst houden voor hun bijeenkomsten in Elim.
Henk Sikkema van Dorpsbelangen keek terug op een jaar waar we afscheid moesten nemen van Spijksters die ons dierbaar waren. Hij noemde ook dat we in ons kleine dorp alles doen om het dorp levendig te houden en dat we daar allemaal aan moeten werken, middels verenigingen , kerken, scholen .
Dat er muziek in het dorp zit lieten de Spiekster kerels zien. Wat een prachtig muzikaal gelegenheidsduo, klasse !
We beginnen het jaar vol goede moed.

Volgend jaar weer ? Zeker weten, en dan bent u er toch ook weer bij?
Bouke, Beitske, Zwannie en Truus

Truus Voorthuis

.

Dorpsagenda