Imago Groningen nog verder aangetast

Op 30 december vond er een aardbeving plaats in Slochteren. Het epicentrum lag in Woudbloem. De kracht van de beving was 2,8 op de schaal van Richter. Tot gisteren waren 760 schades gemeld.
Afgelopen dinsdag was het in de gemeente Loppersum weer raak. Het epicentrum lag in Wirdum. De kracht van de beving was 2.7 op de schaal van Richter. Tot gisteren was het aantal schademeldingen 25. De ervaring leert dat het aantal schademeldingen de komende dagen nog zal toenemen. Het maandag geopende Centrum voor Veilig Wonen, waar vanaf die datum de schade moet worden gemeld, liet bij monde van de directeur, maandag al weten, dat het centrum op deze manier al met een grote werkachterstand begint. Dat belooft dus weinig goeds voor een snelle schadeafhandeling.

De landelijke media hebben veel aandacht besteed aan de beide aardbevingen. Zowel televisie, radio als kranten berichtten over de gebeurtenissen. Het is een goede zaak dat we een vrije en onafhankelijke pers hebben. Toch heeft de mediabelangstelling ook een keerzijde.

Uit contacten die ik met mensen in de Randstad heb, blijkt mij telkens weer, dat bij hen, het besef over de ernst van de situatie hier, in rap tempo toeneemt. De aardbevingen en de media-aandacht hiervoor, leiden tot een verdere verslechtering van het imago van onze provincie. Neemt u van mij aan dat er inmiddels geen enkele gepensioneerde is te vinden die zich in Groningen wil vestigen. Ondanks de schoonheid, de rust en de ruimte in onze provincie, hebben wij alle aantrekkelijkheid verloren als gevolg van de aardbevingsproblematiek.
Het wordt nu echt de hoogste tijd dat de NAM, in casu Shell, Exxon Mobil en de Staat, een substantieel compensatieprogramma presenteren voor de bewoners. Het wordt daarnaast belangrijk dat niet goevermentele organisaties in de provincie, de koppen bijeen steken en onverwijld de belangen van de Groningers gaan behartigen.
Hier ligt ook beslist een taak voor de organisatie “Groninger Dorpen’. Het lijkt mij raadzaam dat zij richting geven aan de verenigingen en stichtingen voor dorpsbelangen, zodat deze de bewoners voor kunnen gaan om een vuist te maken tegen de genoemde olieconcerns, de veroorzakers van alle ellende. Voor deze bedrijven prevaleert immers per definitie het belang van de aandeelhouders.

Piet-Jan Schalk

Dorpsagenda