Priegelwoensdag

We begonnen natuurlijk de dag met ons eigen Priegellied, gevolgd door de ochtendgymnastiek. Vandaag stond vooral in het teken van Hollandse spelen
zoals ringen gooien, spijkers hengelen, kegelen en natuurlijk ook een springkussen en een stormbaan.

Zoals te doen gebruikelijk kregen we les in het djembé spelen.

We gingen met het treintje door Spijk en als de inwoners van Spijk nu nog niet weten dat er Priegeldörp is, dan weet ik het ook niet meer… want er werd flink gezongen door de kinderen!

De dames van Vrouwen van Nu zijn waren wederom bereid gevonden om heel veel broodjes hamburgers en knakworst voor ons te maken. Dames, heel erg bedankt! Ook hebben we nog een heerlijk ijsje gehad.

De kinderen kregen een oranje T-shirt als herinnering en tegen half 4 gingen we met z’n allen op de foto. Dit viel nog niet mee; 144 Kinderen met leiding… Dit wordt dus ook een mega foto. Daarna nog het priegellied gezongen en snel naar huis om ons op te maken voor vanavond. Er staat voor de onderbouw een disco op het programma en voor de bovenbouw een gezellige muziekspel.

Priegelnieuws woensdagavond.

We begonnen de avond met een disco voor de onderbouw. Er werd flink gedanst en gezongen door de kinderen. Ook konden ze worden geschminkt door Margriet en Helena. Er was een pauze maar voor sommige kinderen volledig overbodig, ze begonnen uit zichzelf weer te dansen. Om half 9 was het afgelopen en mocht de onderbouw naar huis.

Tegen 9 uur kwamen de kinderen van de bovenbouw. Voor de bovenbouw was er een soort vossenjacht, maar dan met artiesten. We begonnen iets later, want een beetje artiest komt natuurlijk iets te laat. Maar… dan heb je ook wat !!! De kinderen kregen een route mee en aan die route waren 11 artiesten te vinden die iets gingen zingen. De kinderen moesten dan raden wie de artiest was. Als ze het hadden geraden, kregen ze een letter en van die letters moesten ze dan een woord vormen. Het woord was smartlappen.

Tegen 12 uur kwam iedereen weer aan bij Priegeldörp en kregen we heerlijke soep en stokbrood. Daarna was het dan ook echt voor de bovenbouw afgelopen en konden we allemaal ons bed opzoeken.

foto’s Martin Baar
tekst Brenda Heun

Dorpsagenda