OPINIËREND ARTIKEL SPIJK.NET IN HET DAGBLAD VAN HET NOORDEN

In het Dagblad van het Noorden is vandaag een opiniërend artikel verschenen over de gevolgen van de gaswinning. Het is van de hand van een medewerker van Spijk.net. Hieronder kunt u het verhaal lezen.

Laat de NAM woningen in wingebied opkopen

opinie
aardbevingsschade

>Zorgvuldig opgebouwde toekomst dreigt te eindigen in een nachtmerrie
>Rechter kan oliemaatschappijen dwingen schade te vergoeden
Door Piet-Jan Schalk

Zo langzamerhand verschijnen er meer artikelen in het Dagblad van het Noorden over de imagoschade, die het gaswinningsgebied in ruime zin, lijdt. Groningen Seaports laat al weten dat het moeilijker wordt bedrijven te acquireren. Makelaars steken de koppen bijeen omdat woningen onverkoopbaar dreigen te worden. Het C.D.A. roept op, een gedegen onderzoek te starten naar de financiële gevolgen van de imagoschade.

Zelf heb ik geconstateerd, dat de belangstelling op Funda, voor ons huis dat te koop staat, is gehalveerd. Hoe we het ook wenden of keren, de waarde van het onroerend goed, in casu de woningen, is als gevolg van de aardbevingen, dramatisch gedaald, mogelijk tot nihil. Een volgende flinke aardschok, met alle media-aandacht van dien, zal de situatie op de woningmarkt nog verder verslechteren.
Voor velen van ons is de eigen woning een onderdeel van een zorgvuldig opgebouwde oudedagsvoorziening. Met de verschijning van het rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen, is deze oudedagsvoorziening in één klap vernietigd.

De oliemaatschappijen Shell en Exxon Mobil zijn voor 100% eigenaar van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. De N.A.M. ontkende altijd het oorzakelijk verband tussen gaswinning en de aardbevingen. Tijdens de bijeenkomst met minister Kamp in Loppersum, heeft de directeur van de N.A.M., dhr. Bart van Leemput, nadrukkelijk zijn excuses aangeboden voor deze ontkenning van zijn voorgangers. Hieruit blijkt dat de N.A.M. op de hoogte was van de gevaren van de gaswinning, maar deze zorgvuldig onder de pet heeft gehouden. Zij wisten dus van de directe schade, maar ook van de indirecte schade. We kunnen de N.A.M. dan ook verantwoordelijk houden voor de door ons geleden en nog te lijden schade inclusief, een onverkoopbaar woningbestand.

Na de ramp met het olieplatform Deepwater Horizon van BP, op 20 april 2010 in de Golf van Mexico, moest de oliemaatschappij 9.25 miljard Euro aan schadevergoedingen betalen. Er lopen nog verschillende procedures, die nog tientallen miljarden aan schadevergoeding kunnen bedragen. Door de rechter gedwongen, kunnen oliemaatschappijen kennelijk enorme bedragen vrijmaken, om veroorzaakte schade te vergoeden.

Het wordt daarom tijd dat alle gedupeerden in het wingebied in ruime zin, hun eisen op tafel leggen, teneinde een goede compensatie te verkrijgen. Een redelijke genoegdoening lijkt mij, voor diegenen die dat willen, dat de N.A.M. de woningen in het wingebied in ruime zin, opkoopt. De voormalige eigenaren krijgen dan het recht om voor een symbolische huur, tot hun dood van de woning gebruik te maken.
Piet-Jan Schalk woont in Spijk en is redacteur van spijk.net

Dorpsagenda