Ruimtelijke strategie nodig

‘Ruimtelijke strategie nodig om hagelslag te voorkomen’
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsdelta stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het ontwikkelen van een regionale ruimtelijke strategie om te voorkomen dat heel Groningen in de komende jaren wordt volgebouwd met zonne- en windparken.

Risico op hagelslag
Wethouder Hans Ronde: ‘We moeten eerst bepalen hoeveel we als regio duurzaam willen opwekken tot 2050. En ook waarom en voor wie we willen opwekken. We stemmen dus in met het regionale bod van 5,7 TWh voor 2030 voor de regio Groningen, de RES 1.0. Want dat is een optelsom van wat er nu al staat en/of binnenkort wordt vergund. Maar de komende maanden is het essentieel dat we bij de RES 1.0 een inhaalslag maken door het ontwikkelen van een ruimtelijke strategie. We lopen een te groot risico dat de volgende zonne- en windparken als hagelslag door heel Groningen komen te liggen. Ons landschap is ons daarvoor te kostbaar en het stroomnetwerk raakt erdoor verstopt. We kunnen Groningen maar één keer goed inrichten. Ik pleit ervoor bij onze gemeenteraad daarom nu eerst een gedegen strategie te maken.’

Van idealisme naar rationalisme
De gemeente Eemsdelta wil met de regio eerst bepalen hoeveel duurzame energie gezamenlijk voor 2050 opgewekt moet worden. ‘Ons voorstel is samen de stap te maken van groen idealisme naar Gronings rationalisme’, aldus Hans Ronde. ‘Daarna kunnen we zien of het label van energieprovincie nog steeds voor Groningen van toepassing is.’ De commissievergadering van 14 april besteedt aandacht aan het voorstel. In de raadsvergadering van woensdag 28 april neemt de gemeenteraad een besluit.

Gemeente Eemsdelta

Meer info: www.eemsdelta.bestuurlijkeinformatie.nl zie punt 5 Regionale Energie Strategie.

(*foto Linda Scheltens)

Dorpsagenda