Onderhoud Beweegtuin

In overleg met Nijha de leverancier van de beweegtoestellen zullen enkele toestellen op 2 en 3 april gedemonteerd en meegenomen worden voor verbetering van de constructie. Het gaat om de stepper,de Chest en de Back. Diverse toestellen worden op locatie door Nijha ook gerepareerd. Het streven is dat in week 24 alles weer werkend kan worden opgeleverd. Hopelijk zijn dan voor de toekomst de problemen verholpen en kunnen wij weer volop gebruik maken van de beweegtoestellen.

IJsvereniging “De IJssport” en activiteitencommissie Beweegtuin
Tonny Meijer

Dorpsagenda