Nieuws van ijsvereniging De IJssport

Lidmaatschap KNSB
Het schaatsseizoen is weer voorbij, waarbij de vorst ons niet gunstig was 
gezind en de ijsbaan helaas niet is open gegaan.

Toch hebben wij deze winter niet stil gezeten…

Afgelopen jaren is de beweegtuin al gerealiseerd, hebben wij het onderhoud van de baan zelf in handen gekregen, is onze baanverlichting en muziekinstallatie vervangen en waren wij al in beweging om de mogelijkheden tot verharding van de ijsbaan te onderzoeken. Dit laatste is deze winter in een stroomversnelling geraakt door de projectgelden die mogelijk vrijkomen door het project “aanlanding van zee”. De eerste ideeën zijn al op de inloopavonden gepresenteerd. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij jullie uiteraard informeren.

Nieuws is dat wij sinds deze maand officieel lid zijn geworden van de KNSB. 
Om dit mogelijk te maken, zijn onze statuten volgens het format van de KNSB vernieuwd en is het voorstel tijdens de algemene ledenvergadering door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd.

Het lidmaatschap heeft zowel voor de leden, als voor ons als vereniging meerdere voordelen zoals;

Vereniging:
Verenigingsondersteuning vanuit de KNSB in bovenstaande trajecten
Voordelig en goed verzekerd
Buma / Sena geregeld

Leden:
Op vastgestelde dagen schaatsen in Kardinge voor maar € 0,50 p/p
Deelname voor de jeugd aan een “Elf-dorpen tocht” op de kunstijsbaan
Deelname aan het Jeugdschaatsen op Kardinge (schaatsvaardigheidsdiploma’s)

Dus wel of geen natuurijs, schaatsen is vanaf komende winter dus ook mogelijk in sportcentrum Kardinge. Zodra deze data voor komend seizoen bekend zijn, zullen we jullie verder informeren via onze facebookpagina en Spijk.net.

Namens  IJsvereniging “De IJssport”
Danny Postma, voorzitter

ijsverenigingdeijssport@hotmail.com

Dorpsagenda